Organigrama

Organització

Per dur a terme els nostres compromisos educatius i institucionals l’Escola disposa d’una organització altament especialitzada amb una clara orientació a l’atenció personalitzada, a la millora contínua i a la qualitat del servei.

Docència
Recerca
Transferència

Objectius fonamentals de l’escola

L’Escola Universitària FORMATIC BARCELONA s’ha distingit sempre per la seva voluntat de superació constant en la prestació dels serveis a l’alumne per tal de garantir l’èxit acadèmic i professional dels nostres estudiants al llarg dels anys.
Tant la Direcció com el conjunt de professors que integren el claustre de docents de l’Escola tenen com a missió principal la millora contínua dels processos de formació i exigència acadèmica, capacitació professional i inserció laboral dels nostres estudiants en l’àmbit tant nacional com internacional.