EUFB_Gencat

 

Administració i Finances

Títol oficial atorgat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Objectius
La finalitat d’aquest CFGS és capacitar l’alumne per a organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

DFT_8944

 

 

 

 

 

Sortides professionals
Desenvolupen la seva activitat en grans, mitjanes i
petites empreses, en qualsevol sector econòmic, com
a administratiu d’oficina, administratiu comercial o
financer, administratiu comptable o de logística, administratiu
d’assessories o gestories, tècnic en gestió
de cobraments, o com a responsable
d’atenció al client.

Pla d’estudis   
Hores lectives       1650
Hores pràctiques  350


Gestió de la documentació jurídica i empresarial
RR.HH i responsabilitat social corporativa
Ofimàtica i procés de la informació
Procés integral de l’activitat comercial
Comunicació i atenció al client
Anglès
Gestió de recursos humans
Gestió financera
Comptabilitat i fiscalitat
Gestió logística i comercial
Simulació empresarial
Projecte d’administració i finances
Formació i orientació laboral
Formació en centres de treball (pràctiques)