EUFB_Gencat

 

 

Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments

Títol oficial atorgat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Objectius
La finalitat del CFGS és capacitar l’alumne per a programar i operar viatges combinats i tot tipus d’esdeveniments
així com vendre serveis turístics i proposar accions de Marketing per assegurar la satisfacció dels clients.
Per tant, l’activitat professional i de treball es desenvolupa a les agències de viatges i empreses de transport turístic.

Sortides professionals
Cap d’oficina en agència de viatges
Cap de departament en agència de viatges
Agent de viatges
Consultor de viatges
Organitzador d’esdeveniments
Venedor de serveis de viatge i viatges programats
Promotor comercial de viatges i serveis turístics
Empleat del departament de reserves

Pla d’estudis
Hores lectives       1650
Hores pràctiques  350


Protocol i relacions públiques
Marketing turístic
Destinacions turístiques
Gestió de productes turístics
Venda de serveis turístics
Direcció d’entitats d’intermediació
Anglès
Francès
Projecte d’agències de viatges i gestió d’esdeveniments
Formació i orientació laboral
Estructura del mercat turístic
Recursos turístics
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centre de treball (pràctiques)