Agent de Trànsit de Passatgers

Diploma d’Especialització de l’Escola Universitària Formatic Barcelona

L’Agent de Handling o l’Agent de Trànsit de Passatgers és un professional imprescindible en l’àmbit aeroportuari. Per atendre les exigències del sector, el nostre país necessita bons professionals.
La nostra Escola forma persones que s’interessin per aquesta professió a fi que es converteixin en personal eficaç a partir d’una formació dirigida a l’atenció eficient dels clients, tant en les seves expectatives de viatge com en la seva gestió, per això es contemplen aspectes tant genèrics com específics.

Duració
5 mesos
Modalitat
Presencial i Online
Titulació

Agent de Trànsit de Passatgers (Agent de Handling)
Diploma d’especialització de l’Escola Universitàris Formatic Barcelona
Certificat expedit per ALA
ALA

DFT_8619Objectius
Procurar a l’alumne els coneixements teòrics i les tècniques específiques per exercir les funcions d’un Agent de Trànsit de Passatgers.
Les pràctiques d’estudi es desenvolupen durant tot el curs fonamentalment amb programes informàtics específics per a aquests ensenyaments. Totes les pràctiques tenen caràcter obligatori.

 

 

Sortides Professionals

Aeroports
Atenció al passatger
Trànsit de passatgers
Facturació
Agent de línia aèria
Serveis en rampa
Centres d’informació i altres serveis aeroportuaris

Mòduls
Aeroports: operativa i seguretat
DCS (Distribution Checking System) Targetes d’embarcament
Facturació
Bitllet electrònic
Trànsit de passatgers
Serveis en rampa
Mapes i geografia
Atenció al client
Comunicació en anglès
Pràctiques
Simuladors de l’escola