Agent de Viatges

Diploma d’Especialització de l’Escola Universitària Formatic Barcelona

Certificat de la Unió Nacional d’Agències de Viatges

L’Agent de Viatges és un professional imprescindible en el sector turístic. Per atendre les exigències del sector, el nostre país necessita cada vegada millors professionals.
La nostra Escola forma persones que s’interessin per aquesta professió a fi que es converteixin en eficaços gestors de viatges i del temps d’oci, que siguin capaços de prendre decisions ràpides davant del client, que siguin capaços de gestionar contractes i documentació de viatges i de col·laborar en les tasques administratives i de Marketing de les agències de viatges i d’altres
empreses del sector turístic.

Duració
5 mesos

Modalitat
Presencial i Online
Titulació
Agent d’Operacions de Vol Diploma d’especialització de l’Escola Universitària Formatic Barcelona
Certificat expedit per UNAV

unav

 

 

Objectius
Procurar a l’alumne els coneixements teòrics i les tècniques específiques per exercir les funcions d’un Agent de Viatges.
Les pràctiques d’estudi es desenvolupen durant tot el curs fonamentalment amb programes informàtics específics per a aquests ensenyaments. Totes les pràctiques tenen caràcter obligatori

Sortides Professionals
Agències de Viatges
Altres empreses del sector turístic: Companyies aèries, marítimes, de tren, de transport per carretera així com hotels i centres d’informació turística
4

Mòduls

Fitxer de clients
Sistemes de distribució
Bitllet electrònic
Avió
Vaixell
Tren
Autocar
English for work
Simulador del sistema global GDS
(Certificat Oficial Amadeus)
Aplicació de bitllets
Bitllet electrònic
Atenció al client