EUFB_Gencat

Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives

Títol oficial atorgat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Objectius
La finalitat d’aquest CFGS és capacitar l’alumne per a ensenyar i dinamitzar jocs i activitats físiques recreatives individuals o d’equip, entre d’altres així com organitzar, planificar i gestionar una petita empresa d’activitats de lleure, socioeducatives i clubs esportius.

Sortides professionals
Promotor d’activitats físicoesportives
Animador d’activitats físicoesportives
Coordinador d’activitats poliesportives
Monitor d’activitats físicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements

DFT_2150

Pla d’estudis
Hores lectives        1590
Hores pràctiques  410


Jocs i activitats físiques recreatives per a animació
Activitats físicoesportives individuals
Activitats físicoesportives d’equip
Activitats físicoesportives amb implements
Fonaments biològics i bases del condicionament físic
Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives
Primers auxilis i socorrisme aquàtic
Animació i dinàmica de grups
Metodologia didàctica de les activitats físicoesportives
Activitats físiques per a persones amb discapacitats
Formació i orientació laboral
Projecte d’animació d’activitats físiques
Formació en centre de treball (pràctiques)

Pràctiques esportives
L’Escola té signats convenis de col·laboració amb diverses institucions on es desenvolupen les activitat esportives:
Campus Esportiu de la Universitat de Barcelona
Club Esportiu Mediterrani