EUFB_Gencat

Cicle Formatiu de Grau Superior en Ensenyament i Animació Sòcioesportiva

Títol oficial atorgat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Objectius
La finalitat d’aquest CFGS és capacitar els estudiants per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, així com coordinar les actuacions dels professionals implicats, garantint la seguretat, respectant el medi ambient i assolint la satisfacció dels usuaris.

DFT_2150

Sortides professionals

La seva activitat es desenvolupa en les àrees de l’animació social, l’ensenyament fisicoesportiva en diferents contextos i edats, l’animació turística i les activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, ocupant-se de la planificació, organització, dinamització i avaluació de les activitats .

Així mateix, pot ocupar-se de l’organització de competicions no oficials i petits esdeveniments fisicoesportius per a tot tipus d’usuaris i per a empreses de turisme actiu.

La seva activitat es desenvolupa en instal·lacions esportives convencionals i no convencionals i en l’entorn natural, així com en instal·lacions turístiques, com ara hotels, balnearis, campaments per a turisme i ciutats de vacances.

Els sectors productius d’inserció professional són els de l’esport, turisme, oci i temps lliure educatiu infantil i juvenil.

 

Professor/-a d’activitats fisicoesportives (natació, atletisme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres).
Animador/-a físic-esportiu i recreatiu i d’activitats d’inclusió socioesportiva.
Animador/-a de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques així com d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions turístiques.
Coordinació d’activitats d’animació esportiva i fisic-esportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades.
Coordinació de temps lliure educatiu infantil i juvenil per exemple en campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escola, d’aules de cases de joventut i escoles de natura.
Direcció i coordinació d’activitats paracurriculars en el marc escolar.
Responsable de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
Direcció de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
Direcció de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escola, d’aules de cases de joventut i escoles de natura.
Responsable de departament d’animació turística.
Cronometrador/-a , jutge/-ssa i àrbitre de competicions esportives no oficials.
Promoció esportiva i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic.
Monitor/-a d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments
Monitor/-a de temps lliure.
Socorrista en instal·lacions aquàtiques.

Pla d’estudis
Hores lectives        1650
Hores pràctiques  350


Valoració de la condició física i primer auxilis
Dinamització grupal
Planificació de l’animació socioesportiva
Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives
Activitats físiques i esportives individuals
Activitats d’oci i temps lliure
Activitats fisic-esportives d’implements
Activitats físiques i esportives d’equip
Jocs i activitats físiques recreatives i d’animació turística amb/sense suport musical
Activitats fisic-esportives per a la inclusió social
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglès
Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva
Formació en centres de treball

Pràctiques esportives
L’Escola té signats convenis de col·laboració amb diverses institucions on es desenvolupen les activitat esportives:
Campus Esportiu de la Universitat de Barcelona
Club Esportiu Mediterrani