EUFB_Gencat

 

Assistència a la Direcció – Secretariat

Títol oficial atorgat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Pla d’estudis
Hores lectives       1650
Hores pràctiques  350

Objectius
Amb aquest CFGS s’assoleix el nivell necessari per asistir a la direcció i altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i funcions administrativa i documental; gestionar la informació i comunicació interna i externa i realitzar altres tasques per delegació.
L’activitat professional i de treball es desenvolupa al costat d’un o més directius o executius, o bé d’un equip de treball (departament, projecte o grup, entre d’altres) en un context de creixent internacionalització.

1

 

 

 

 

 

Sortides professionals
Assistent a la direcció
Assistent personal
Secretari/a de direcció
Assistent de despatxos i oficines
Assistent jurídic
Assistent en departaments de recursos humans
Administratius en les administracions i organismes públics
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
RR.HH. i responsabilitat social corporativa
Ofimàtica i procés de la informació
Procés integral de l’activitat comercial
Comunicació i atenció al client
Anglès
Segona llengua estrangera
Protocol empresarial
Organització d’esdeveniments
empresarials
Gestió avançada de la informació
Projecte d’assistència a la direcció
Formació i orientació laboral
Formació en centres de treball (pràctiques)