Departaments

Els Departaments asseguren la coordinació i impulsen la recerca de les diferents àrees de coneixement de l’EUFB. Els departaments tenen doncs la funció de coordinar i dinamitzar les accions acadèmiques dirigides a la millora continua dels programes d’estudis i del conjunt del professorat responsable d’impartir-los. L’estructura departamental és doncs un component bàsic per a la qualitat de les titulacions, ja que, garanteix la revisió i seguiment periòdic dels programes d’estudis i la millora continua dels mateixos.

Cap de Departament

Josep Boyra

Membres

Álvarez, Gloria
Barriuso, Lara
Cabrera, Paula
Cañas, Javier
Comas, Laura
Comas, Elisabeth
Chamorro, Oscar
Guise, Sandrine
Lestayo, Marta
Mandil, Maria
Martínez, Noemí
Medina, Jessica
Molero, Sonia
Molina, Juan José
Nogué, Esther
Pérez, Mª Dolores
Querol, Esther
 Salazar, Francesc-Xavier

 

Cap de Departament
Joan Sorribes

Membres

Josep Martinez
Josep Bru
Santiago Alsina
Eduardo Riesco

Cap de Departament

Anna Alvado

Membres

Alejandro Martínez
Ana Maria Huerta
Joaquín Garcia-Lavernia
Magda Martorell