Departaments

Els Departaments asseguren la coordinació i impulsen la recerca de les diferents àrees de coneixement de l’EUFB. Els departaments tenen doncs la funció de coordinar i dinamitzar les accions acadèmiques dirigides a la millora continua dels programes d’estudis i del conjunt del professorat responsable d’impartir-los. L’estructura departamental és doncs un component bàsic per a la qualitat de les titulacions ja que garanteix la revisió i seguiment periòdic dels programes d’estudis i la millora continua dels mateixos.

Cap de Departament

Josep Boyra

Membres

Álvarez, Gloria
Barriuso, Lara
Bosch, Marta
Cabrera, Paula
Guise, Sandrine
Grau, Marta
Cañas, Javier
Comas, Laura
Comas, Elisabeth
Chamorro, Oscar
De Angelis, Aurelia
Igareda, Paula
Ivorra, Inés
Molina, Juan José
Martínez, Noemí
Medina, Jessica
Molero, Sonia
 Pérez, Mª Dolores
Nogué, Esther
Queralt, Jordi
Querol, Esther
Salazar, Francesc-Xavier
Tugores, Francesc
Verderes, Katherin
Vias, Marc
 Lestayo, Marta

 

Cap de Departament
Albert-Pol Miró

Membres

Joan Sorribes
Josep Martinez
Josep Bru
Santiago Alsina
Carme Gómez
Eduardo Riesco

Cap de Departament

Anna Alvado

Membres

Alejandro Martínez
Anna Maria Huerta
Joaquín Garcia-Lavernia
Oriol Alonso
Magda Martorell