EUFB_UWTSDsf-p

Direcció i Administració d’Empreses
Bachelor (Hons) Management and Business Administration

Títol oficial atorgat per University of Wales Trinity Saint David
Suplement de Diploma Europeu

L’Escola Universitària FORMATIC BARCELONA està associada a la University of Wales Trinity Saint David, una de les universitats més importants del Regne Unit que compta amb el reconeixement i el prestigi internacional de les seves titulacions oficials.

Duració
4 cursos acadèmics (240 ECTS)

Modalitat
Presencial

Inici
Octubre

Objectius
L’objectiu d’aquest títol universitari de Direcció i Administració d’Empreses és formar professionals capaços d’integrar-se en una empresa i desenvolupar les seves funcions, col·laborant en la direcció i gestió de tot tipus d’empreses.
L’estudiant rep la formació adient per incorporar-se al mercat laboral amb totes les garanties per al lideratge d’equips humans.

Sortides Professionals
Direcció i gestió general i internacional
Direcció de comptabilitat, d’auditoria o de fiscalitat
Direcció estratègica
Direcció de producció estudis sobre la producció, la despesa i la inversió
Director d’oficina en entitats bancàries, financeres i d’assegurances
Direcció de recursos humans, gestió d’ETT, gestió de nòmines i Seguretat Social
Consultor i assessor d’empreses en qualsevol sector

Assignatures

Comptabilitat I (Financera)                           20 crèdits britànics = 10 ECTS

Dret Empresarial I                                           20 crèdits britànics = 10 ECTS

Matemàtiques Empresarials I                       20 crèdits britànics = 10 ECTS

Organització d’Empresa                                 20 crèdits britànics = 10 ECTS

Macroeconomia I                                             20 crèdits britànics = 10 ECTS

Microeconomia I                                              20 crèdits britànics = 10 ECTS

Business English

Comptabilitat II (Financera)                                                  20 crèdits britànics = 10 ECTS

Matemàtiques Empresarials II                                              20 crèdits britànics = 10 ECTS

Dret Empresarial II                                                                  20 crèdits britànics = 10 ECTS

Màrqueting I                                                                              20 crèdits britànics = 10 ECTS

Estadística                                                                                  20 crèdits britànics = 10 ECTS

Responsabilitat Social Corporativa                                       20 crèdits britànics = 10 ECTS

Business English

Comptabilitat III (costos)                                                20 crèdits britànics = 10 ECTS

Dret Empresarial III                                                         20 crèdits britànics = 10 ECTS

Tècniques de Comunicació i Negociació                       20 crèdits britànics = 10 ECTS

Història de l’Economia                                                     20 crèdits britànics = 10 ECTS

Direcció de Recursos Humans                                        20 crèdits britànics = 10 ECTS

Direcció de Producció i Operacions                               20 crèdits britànics = 10 ECTS

Business English

Introducció al TFG

Direcció de Recursos Financers                                         20 crèdits = 10 ECTS

Màrqueting II                                                                         20 crèdits = 10 ECTS

Estructura Econòmica Nacional i Mundial                      20 crèdits = 10 ECTS

Direcció Estratègica                                                              20 crèdits = 10 ECTS

Projecte d’investigació d’empresa                                      40 crèdits = 20 ECTS

Business English