EUFB_Wales

Direcció i Administració d’Empreses
Bachelor (Hons) Management and Business Administration

Títol oficial atorgat per University of Wales
Suplement de Diploma Europeu

L’Escola FORMATIC BARCELONA està associada a la University of Wales, una de les universitats més importants del Regne Unit que compta amb el reconeixement i el prestigi internacional de les seves titulacions oficials.

Duració
4 cursos acadèmics (240 ECTS)

Modalitat
Presencial

Inici
Octubre

Objectius
L’objectiu d’aquest títol universitari de Direcció i Administració d’Empreses és formar professionals capaços d’integrar-se en una empresa i desenvolupar les seves funcions, col·laborant en la direcció i gestió de tot tipus d’empreses.
L’estudiant rep la formació adient per incorporar-se al mercat laboral amb totes les garanties per al lideratge d’equips humans.
Sortides Professionals

Direcció i gestió general i internacional
Direcció de comptabilitat, d’auditoria o de fiscalitat
Direcció estratègica
Direcció de producció estudis sobre la producció, la despesa i la inversió
Director d’oficina en entitats bancàries, financeres i d’assegurances
Direcció de recursos humans, gestió d’ETT, gestió de nòmines i Seguretat Social
Consultor i assessor d’empreses en qualsevol sector

Assignatures

Dret de l’empresa
Comptabilitat financera I
Matemàtiques empresarials I
Estadística I
Organització empresarial
Microeconomia I
Macroeconomia I
Marketing
Anglès empresarial I
Direcció de recursos humans
Matemàtiques empresarials II
Direcció de producció i operacions
Comptabilitat financera II
Microeconomia II
Macroeconomia II
Sociologia empresarial
Dret mercantil
Organització i tècniques comercials
Anglès empresarial II
Comptabilitat III (costos)
Història econòmica
Comerç exterior
Dret fiscal
Dret laboral
Tècniques de negociació
Creació i direcció de PIMES
Investigació de marketing
Anglès empresarial III
Introducció al TFG
Direcció de producció i operacions II
Direcció de recursos financers
Dret comunitari
Estructura econòmica mundial
Direcció estratègica
Direcció de qualitat
Direcció de marketing
Anglès empresarial IV
TFG