Equip EUFB

El claustre de professors està format per el personal docent i investigador de l’EUFB. Aquest equip està altament qualificat i compte amb una contrastada experiència en termes de docència i recerca. Molts dels membres del claustre de professors de l’EUFB són igualment doctors, experts i/o professionals dels sectors de la comunicació, el turisme i l’empresa. Així mateix les aptituds i els coneixements de l’Equip Docent és reforcen any rere any a partir de la formació continua basada en els sistemes de qualitat d’ innovació docent més avançats.

Direcció

Jordi Garcia
Jordi GarciaDirector
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Barcelona.
Diplomat en Gestió i Administració Pública per la Universitat Internacional de Catalunya.
Graduat en Dret per la Universidad de Nebrija.
Diploma d’Estudis Avançats en Gestió d’Institucions Universitàries per la Universitat Abat Oliba CEU
Gestor Administratiu col.legiat.
Ha estat professor de la Université de Perpignan Via Domitia, de l’Institut Franco-Catalan Transfrontalier i de la Universitat Abat Oliba CEU.
Josep Boyra
Josep BoyraSotsdirector
Doctor acreditat per ANECA en Geografia, Menció Doctor Europeu. Màster en Producció Cartogràfica i Sistemes d’Informació Geogràfica per la Universitat de Barcelona. Responsable del Grup de Recerca per l’Anàlisi i la Planificació del Turisme (GREPAT) adscrit a la Universitat de Girona i Grup de Recerca de l’Escola Universitària Formatic Barcelona.
Cap de Departament de Ciències Socials i Turisme

Cap d’Estudis

Anna Alvado
Anna Alvado Cap d'Estudis de l'EUFB. Cap de Departament de les Ciències de la Comunicació i Màrqueting de l’EUFB.
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Ramon Llull (URL). Màster en Comunicació corporativa i Serveis de Qualitat per la Universitat Ramon Llull (URL). Màster en Protocol i Relacions Institucionals per ESPRI. Professora del Departament de les Ciències de la Comunicació i Màrqueting de l’EUFB. Cap d’Estudis de l’EUFB.
Periodista, membre de l’il·lustre Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Cap de Comunicació de l’EUFB

Equip Docent

Joan Sorribes
Joan SorribesCap de Qualitat de l'EUFB. Cap de Departament d'Empresa
Diplomat en Turisme per la Universitat de Barcelona (UB). Diplomat en Relacions Laborals per la Universitat de Barcelona (UB). Llicenciat en Ciències del Treball per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster en Direcció i Planificació per la Universitat de Girona (UdG). Doctorand en el Programa en Dret, Economia i Empresa per la Universitat de Girona (UdG). Membre del INSETUR. Professor de l’àrea de Ciències Empresarials i Jurídiques de l’EUFB.
Josep Martínez
Josep MartínezCap de RRHH i assesor jurídic de l'EUFB
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
Màster en Dret Esportiu INEFC Lleida (Universitat de Lleida). Professor de l’àrea de Ciències Empresarials i Jurídiques de l’EUFB.
Advocat, membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Alejandro Martínez
Alejandro Martínez Cap de Departament Titulacions pròpies
BA Hons in Public Relations and Marketing Management per la Prifysgol University Cymru of Wales;
Diplomat en Direcció de Màrqueting i Diplomat en Direcció de Publicitat per la Escuela Administración Empresas de Barcelona (E.A.E.);
Diplomat en Tècniques de Comunicació per la Escuela Alta Dirección y Administración de Barcelona (E.A.D.A.).
Professor del Departament de Ciències de la Comunicació i Màrketing de l’ EUFB.
Coordinador del Departament Titulacions Pròpies
Paula Cabrera
Paula CabreraCoordinadora de Cicles Formatius de Grau Superior
Llicenciada en Geografia per la Universitat de Barcelona.
Màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental per la Universitat de Barcelona.
Doctorand de Geografia del programa Planificació Territorial i Gestió Ambiental. Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional. Universitat de Barcelona.
Coordinadora de Cicles Formatius de Grau Superior i professora del Grau de Turisme.
Lola Pérez
Lola Pérez Responsable de la Formació Online de l’EUFB.
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau Docència Universitària en Línea per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Professora del servei d’Idiomes de l’EUFB. Responsable de la Formació Online de l’EUFB.
Esther Querol
Esther QuerolResponsable del Servei Alumni de l’EUFB.
Doctorand en Ciència Política del programa de Doctorat de Dret i Ciència Política per la Universitat de Barcelona (UB); Postgrau en Gestió de Polítiques Públiques per la Universidad Nacional del Litoral (UNL); Màster en Gestió Laboral, Fiscal i Comptable per Online Formadores; Màster en Formació del Professorat per la Universitat de Barcelona (UB); Graduada en Turisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Professora del Departament de Ciències Socials i Turisme de l’EUFB.
Responsable del Servei Alumni i Borsa de Treball de l’EUFB.
Noemí Martínez
Noemí MartínezResponsable del Servei de Pràctiques de l’EUFB
Diplomada en Turisme per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Professora de Cicles Formatius de l’EUFB. Responsable del Servei de Pràctiques de l’EUFB.
Magda Martorell
Magda Martorell Responsable de l’àrea de Biblioteca de l’EUFB.
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Llicenciada en Humanitats per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Màster en Gestió Cultural per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Professora del Departament de les Ciències de la Comunicació I Màrqueting de l’EUFB.
Joaquim Garcia-Lavernia
Joaquim Garcia-Lavernia
Profesional consultor, investigador i docent. És un dels membres del Consell Superior Europeu de Doctors i Doctors Honoris Causa (CONSEDOC). Doctor en Humanitats i Ciències Socials per la Universitat Abat Oliba CEU (UAO), reconegut per el Consedoc con summa cum laude. Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la UAO, tècnic en publicitat per ICOMI i CENP i postgrado en màrqueting per ESMA.
Professor del Departament de les Ciències de la Comunicació I Màrqueting de l’EUFB.
Joan Josep Molina
Joan Josep Molina
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra. Doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Geografía i Història. Màster en comunicació i cinema per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Història Contemporània. Consultor i auditor en hoteleria i turisme.
Ana María Huerta
Ana María Huerta
Llicenciada en Relacions Públiques per la Universitat de Barcelona (UB). MBC i graduada en Relacions Públiques pel Marketing Institute in Partnership with Indiana University of Pennsylvania. Professora del Departament de les Ciències de la Comunicació i Màrqueting de l’EUFB.
Santiago Alsina
Santiago Alsina
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Professor de l’àrea de Ciències Empresarials i Jurídiques de l’EUFB.
Josep Bru
Josep Bru
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). Professor de l’àrea de Ciències Empresarials i Jurídiques de l’EUFB.
Francesc Xavier Salazar
Francesc Xavier Salazar
Llicenciat en Traducció i Interpretació, especialitat: francés.
Títol de Traductor espanyol-català.
Títol d’Intèrpret i Traductor jurat francés-espanyol
Eduardo Riesco
Eduardo Riesco
Llicenciat en Ciències de la Informació i Tecnologia per la Universitat de Ciències de la Informàtica, Cisco Certified Network Associate (Esfgroup Barcelona). Professor de l’àrea de Ciències Empresarials i Jurídiques de l’EUFB
Javier Cañas
Javier Cañas
Doctorand de Lingüística Aplicada per la Universitat de Barcelona
Màster en Lingüística Aplicada i Adquisició del Llenguatge en Contextos Multilingües per la Universitat de Barcelona.
Llicenciat en Lingüística Aplicada per la Universitat Complutense de Madrid.
Jordi Queralt
Jordi QueraltCoordinador del CFGS d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives
Llicenciat en Ciències de l’Educació Física i l’Esport (CAFE), INEFC Lleida; Màster de prevenció i readaptació físicoesportiu de lesions en el futbol (60 ECTS); Certificat d’aptituds pedagògiques (CAP) cursat a l’INEFC de Lleida. Cursant el Grau de Fisioteràpia, a la Universitat de Ciències de la Salut de Lleida. A més, s’ha capacitat com a Socorrista Terrestre i aquàtic, entrenador de porters, per la Federació Catalana de Futbol, TD2 d’entrenador de futbol i TD2 d’esquí alpí i Monitor d’esquí per discapacitats físics nivell I així com també disposa del títol de Tècnic de Fitness de la Federació Espanyola de Fitness i Aeròbic.
Sonia Molero
Sonia Molero
Graduada en Turisme per l’Escola Universitària Mediterrani. Màster Dirección Empreses Turístiques per la Universitat de Barcelona (UB). Doctorand en Turisme a la UdG. Professora del Departament de Ciències Socials i Turisme de l’EUFB.
Ester Nogué
Ester Nogué
Doctora acreditada Cum Laude en Turisme per la Universitat de Girona. Màster Oficial Europeu en Direcció i Planificació del Turisme per la Universitat de Girona. Màster en Direcció d’Empreses i Habilitats Directives per la Universitat de Barcelona. Diplomada en Turisme, amb premi extraordinari de la promoció 2001-2004 per la Universitat de Girona.
Professora del Departament de Ciències Socials i Turisme de l’EUFB.
Maria Mandil
Maria Mandil
Doctorand en Turisme per la Universitat de Girona (UdG); Màster en Direcció i Planificació del Turisme (UdG); Màster en Turisme Cultural (UdG); Diplomada en Turisme (UdG). Professora del Departament de Ciències Socials i Turisme de l’EUFB.
Lara Barriuso
Lara Barriuso
Llicenciada en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona amb Certificat d’Aptitud pedagògica, Especialitat d’Alemany, Universitat de Barcelona. Màster en Disseny Gràfic per la BAU. Màster en Edició i Tècniques Editorials per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora del servei d’Idiomes de l’EUFB.
Gloria Àlvarez
Gloria Àlvarez
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la UAB. Professora de Cicles Formatius de Grau Superior de l’EUFB.
Laura Comas
Laura Comas
Sobrecàrrec i tripulant de cabina de passatgers a Vueling Airlines. Instructora d’Airbus (A-319/320/321)
Té estudis del Grau en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya
Coordinadora i professora del curs de Tripulant de Cabina de Passatgers (TCP)
Jessica Medina
Jessica Medina
Pilot comercial ATPL a Vueling, instructora de vol, instructora de Tripulant de Cabina de Passatgers.
Professora del curs de Tripulant de Cabina de Passatgers (TCP).
Francisco Negre
Francisco Negre
Graduat en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) per l’EUFB amb una estada d’Erasmus a la University of Tartu (Estònia). Tècnic Superior en administració i finances, i tècnic en preimpressió. Ha treballat prèviament en gestió de comptes al Banc Sabadell així com en l’àmbit de l’empreneduria. Professor de Cicles Formatius de l’EUFB.
Marc Vias
Marc Vias
Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport per INEFC Lleida; Máster Universitari en formació del professorat de secundaria obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyament per la UdL; Títol de Monitor de Natació per la Real Federación Española de Natación; Curs de Prevenció i Detecció de conductes de risc amb joves i Curs de Coaching per a Docents.
Raquel Alonso
Raquel Alonso
Graduada en Estudis Anglesos per la Universitat de Barcelona. Màster del Professorat de Secundària, Cicles Formatius i EOIs (UB). Master of Arts en Humanitats amb especialització en poesia femenina nord-americana (Hood College). Metodologia basada en el creixement emocional i creatiu dels alumnes. Recerca dins el camp de la psicologia educativa i les pràctiques comunicatives dins el disseny de la unitat didàctica.
Marta Lestayo
Marta Lestayo
Diplomatura en Magisteri, especialitat en educació primària. Tripulant de Cabina de Passatgers a la companyia Spanair de 2006 a 2010 i a la companyia Vueling de 2012 a 2016.
Sobrecàrrec i instructora de CRM a Vueling Airlines.
Professora del curs de Tripulant de Cabina de Passatgers (TCP).
Elisabeth Comas
Elisabeth Comas
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB); Instructora de mercaderies perilloses per via aèria i Estudis d’imatge i protocol.
Marta Grau
Marta Grau
Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a la UdL (Universitat de Lleida),
Màster en formació de professorat de secundària i cicles formatius, instructora de Pilates, socorrista aquàtic, tècnic de gimnàstica artística (femenina i masculina). Entrenadora de Via Olímpica de Gimnàstica Artística i gimnasta federada durant 11 anys.
Sandrine Guise
Sandrine Guise
Llicenciatura en Filosofia per la Universitat de Bordeaux III (França), Diplomada en Arts Escèniques per l’Institut Nacional Superior de les Arts i de l’Espectacle (Bèlgica). Professora del servei d’Idiomes de l’EUFB.
Oscar Chamorro
Oscar Chamorro
Grau en Gestió Aeronàutica i llicència de pilot privat.
Agent de “Crew Control” en el Departament d’Operacions de Vueling.
Professor del curs de Tripulant de Cabina de Passatgers (TCP).