L’Escola Universitària Formatic Barcelona, EUFB, ha signat un conveni de col·laboració amb Goethe Institut per acreditar el nivell d’alemany dels nostres estudiants. Tots els alumnes matriculats podran, si és el seu desig, preparar-se de manera gratuïta per als exàmens oficials dels diversos nivells de l’idioma, per als quals només hauràn de pagar les taxes oficials.

El Goethe-Institut és la institució cultural de la República Federal d’Alemanya al món. Difondre l’ensenyament de l’idioma alemany a l’estranger i fomentar l’intercanvi i la cooperació cultural internacional són els seus principals objectius.
Els certificats del Goethe Institut es reconeixen a nivell mundial com a prova de coneixements d’alemany com a llengua estrangera. Compten amb el segell de qualitat de la Association of Language Testers in Europe i constitueixen una acreditació transparent i objectiva del nivell de coneixement de l’alemany segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

goetheAixí, aquesta nova oferta per acreditar el coneixement de la llengua alemanya, s’afegeix a l’acreditació del coneixement de l’anglès que l’EUFB ofereix conjuntament amb Exams Catalunya, centre examinador oficial de Cambridge English.

Per a més informació: www.goethe.de