EUFB_Gencat

 

 

 

Gestió d’Allotjaments Turístics

Títol oficial atorgat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Objectius
Amb aquest CFGS s’assoleix el nivell necessari per administrar l’àrea d’allotjament i assegurar l’acollida i l’atenció al client, a més de fer la prestació correcta dels serveis de l’àrea.
L’entorn professional i de treball es desenvolupa tant en establiments turístics com en apartaments turístics i també a hotels, cases rurals, càmpings o altres allotjaments.

Sortides professionals
Director d’àrea d’allotjaments
Cap de recepció o de reserves
Coordinador de qualitat
Encarregat general del servei de pisos i neteja
Gestor d’allotjament en residències, hospitals i similars
Gestor d’allotjament en cases rurals
Cap de vendes en establiments
d’allotjaments turístics
Comercial d’establiments turístics
Governanta

Pla d’estudis
Hores lectives       1650
Hores pràctiques  350


Estructura del mercat turístic
Protocol i relacions públiques
Marketing turístic
Direcció d’allotjaments turístics
Gestió del departament de pisos
Recepció i reserves
Recursos humans a l’allotjament
Comercialització d’esdeveniments
Anglès
Francès
Projecte de gestió d’allotjament turístic
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centre de treball (pràctiques)