EUFB_Gencat

 

Gestió de Vendes i Espais Comercials

Títol oficial atorgat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Objectius
Aquests estudis capaciten pera gestionar las operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, d’acord amb la normativa vigent.

Sortides professionals
Cap de vendes
Representant comercial
Agent comercial
Encarregat o encarregada de botiga
Venedor tècnic o venedora tècnica
Coordinador o coordinadora de comercials
Supervisor o supervisora de telemarketing
Merchandiser
Aparadorista comercial
Dissenyador o dissenyadora d’espais comercials
Responsable de promociones punto de venta
Especialista en implantació de espais comercials

Pla d’estudis
Hores lectives        1650
Hores pràctiques    350


Aparadorisme i disseny d’espais comercials
Gestió de productes i promocions
en el punt de venda
Gestió econòmica i financera de l’empresa
Investigació comercial
Logística d’aprovisionament
Logística d’emmagatzematge
Organització d’equips de venda
Polítiques de marketing
Tècniques de venda i negociació
Anglès
Marketing digital
Atenció al client, consumidor i usuari
Formació i orientació laboral
Projecte de gestió de vendes i espais comercials
Formació en centres de treball