EUFB_UWTSDsf-p

Gestió Esportiva
Bachelor (Hons) in Sports Management

Títol oficial atorgat per la University of Wales Trinity Saint David
Suplement de Diploma Europeu

L’Escola Universitària FORMATIC BARCELONA està associada a la University of Wales Trinity Saint David, una de les universitats més importants del Regne Unit que compta amb el reconeixement i el prestigi internacional de les seves titulacions oficials.

Durada
3 cursos acadèmics (180 ECTS)
Modalitat 
Presencial
Inici
Octubre

Objectius
L’objectiu d’aquest títol universitari de Bachelor en Gestió Esportiva proporciona una formació completa en les competències professionals bàsiques necessàries per a la gestió de l’esport.

Aquesta formació en Gestió Esportiva capacita els estudiants per a la gestió d’organitzacions, d’equipaments i de projectes en sectors com ara l’esport competitiu, l’esport recreatiu, l’esport salut, l’esport educatiu, el turisme esportiu o l’esport espectacle, a partir d’una formació sòlida i professionalitzadora amb vocació internacional.
L’estudiant rep la formació adient per incorporar-se al mercat laboral de l’àmbit esportiu en la vessant de gestió amb totes les garanties.

Sortides professionals
En els darrers temps la nostra societat ha experimentat un procés d’esportivització que s’ha traduït en una creixent importància de l’esport tant econòmicament com socialment, i en un augment de les organitzacions esportives -sectors públic, privat associatiu i privat comercial- que promouen i faciliten l’esport als cada cop més nombrosos practicants. En el cas concret de Catalunya, la importància adquirida per l’esport és encara més notòria a partir del lideratge en l’esport de Barcelona. Actualment és una ciutat referent en la promoció i gestió de l’esport, i aquest coneixement, és reconegut internacionalment.

Un grau amb un potencial ocupacional
D’altra banda, s’ha detectat que es tracta d’un àmbit amb un considerable potencial ocupacional: prop d’un 30% dels professionals de l’esport desenvolupen funcions de direcció, en els congressos professionals i publicacions es fa referència constants a la necessitat de formació de gestors de l’esport i hi ha un augment d’associacions professionals de la gestió esportiva.
El pla d’estudis d’aquest Bachelor està enfocat en diferents àrees temàtiques com ara els coneixements relatius al funcionament, gestió i control de les diferents àrees de l’empresa(màrqueting, comptabilitat, finances, recursos humans, economia, dret, sociologia, estadística, etc.), els coneixements relatius a les tasques que es desenvolupen dins de les organitzacions esportives (emprenedoria, consultoria esportiva, assessorament empresarial, gestió d’empreses i equipaments esportius, gestió d’esdeveniments esportius i turisticoesportius, etc.) i els coneixements relatius al sistema esportiu.
Els titulats podran accedir, doncs, a sortides professionals en tots aquests àmbits i desenvolupar ocupacions típiques relacionades amb la gestió esportiva, com ara:

Direcció i Gestió Municipal d’Esports
Direcció Esportiva en clubs, asociacions, gimansos…
Direcció de projectes esportius
Direcció d’Esdeveniments Esportius
Direcció-Gerència d’empresa esportiva
Consultor esportiu
Investigador
Director de Màrqueting esportiu
Director de Vendes
Consultor d’Empreses en l’àmbit de gestió d’equips

Assignatures

El negoci de l’esport
Fonaments del màrqueting esportiu
Direcció de fitness i estils de vida
Gestió del procés de coaching
Mètodes de recerca i desenvolupament personal
Salut, exercici i societat
Anglès
Desenvolupament de comunitats esportives
Gestió d’estadis i de l’equipament esportiu
Coaching i mentoring avançat
Gestió esportiva professional i d’elit
Desenvolupament personal per a la ubicació de la indústria esportiva
Ubicació de la indústria esportiva
Anglès
Gestió de persones i projectes
Política i estratègia esportiva
Gestió d’esdeveniments esportius globals
Desenvolupament esportiu i emprenedoria
Projecte de recerca sobre la indústria esportiva
Anglès