formatic_retina
Grau en Turisme (UdG)

Títol oficial atorgat per la Universitat de Girona
Suplement de Diploma Europeu

Durada
4 cursos acadèmics (240 ECTS)
Modalitat  
Presencial
Inici Curs 2018-2019
Octubre 2018

Informació

L’EUFB és un centre adscrit a la Universitat de Girona, una de les més importants del nostre país en l’àmbit del Turisme. La col·laboració entre ambdues institucions garanteix el màxim nivell de qualitat del nostre Grau en Turisme.
El Grau en Turisme de l’Escola Universitària Formatic Barcelona ofereix un model de formació innovador, amb una docència rigorosa, vinculada a la pràctica professional i amb un alt grau d’especialització.
El graduat obtindrà un coneixement general del turisme i dels àmbits específics de gestió i planificació d’aquest sector a nivell d’organitzacions, d’activitats, destinacions, productes i recursos.


Objectius
Formar els millors professionals per assumir les màximes responsabilitats en el sector del turisme.
Aquests estudis, adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) condueixen a l’obtenció del títol oficial de Grau en Turisme. Aquesta titulació dóna accés als màsters.


Avantatges

erasmus-plus-logo

Carta Erasmus pròpia
Acords bilaterals amb 20 universitats d’arreu d’Europa
Amadeus-p
Pràctiques a les millors empreses del sector.

Servei Alumni i Borsa de Treball 

Idiomes

En el Grau en Turisme que impartim a l’EUFB oferim una atenció especial als idiomes. En el cas de l’Anglès, no tant sols volem que l’estudiant pugui superar amb èxit el nivell exigit en el Grau, sinó que també pugui superar, amb la formació rebuda, els exàmens de la Universitat Cambridge (First, Advanced, Proficiency i els diversos nivells de Business English).

A més, des d’aquest curs també hem volgut oferir als nostres alumnes la possibilitat de certificar el seu nivell d’alemany a través dels exàmens oficials del Goethe Institut.

De la mateixa manera, els estudiants que ho desitgin podran certificar el seu nivell de francès, gràcies al conveni signat recentment amb l’Institut Française.

 

 examscatIF_BlocMarquePays+Sign_1ligne_QuadriBCNgoethe

 

 

 

img_4352

Sortides professionals
Gestió i planificació de destinacions turístiques
Administració pública i organitzacions públiques i privades

Gestió i direcció empresarial en allotjaments turístics
Hotels, balnearis, càmpings, clubs de vacances, allotjaments de turisme rural, multipropietats, cadenes d’empreses d’allotjament

Gestió i direcció en empreses d’intermediació com Agències de viatges receptives i emisores, operadors turístics, majoristes i tot tipus d’empreses vinculades

Oficines i centres d’informació turística a l’Administració pública (Generalitat, Ajuntaments, Diputacions) i a les entitats privades (associacions)

Gestió d’empreses d’oci i de temps lliure com museus, exposicions, fires, congressos, parcs temàtics, parcs naturals, entitats esportives

Gestió i direcció en empreses de transport aeri, marítim, fluvial, per carretera i ferroviari

Gestió i direcció en altres serveis logístics, com companyies de lloguer de cotxes, assegurances o banca

Assignatures

(3 ECTS / assignatures)
Direcció hotelera
Direcció i gestió de personal
Gestió operativa d’agències de viatges (Certificat oficial Amadeus)
Gestió operativa d’allotjaments
Comptabilitat de costos
Creació i gestió de l’empresa turística
Customer relations for tourism
Creació d’empreses turístiques
Habilitats directives i de comunicació
Operacions de ‘room division
Pla de màrqueting
Teamwork and leadership
Treball final de grau
Turisme 2.0
Guiatge turístic
Història de l’Art
Patrimoni turístic de Catalunya
Patrimoni turístic d’Espanya
Sistemes globals de distribució (Certificat Oficial Amadeus)
Transport turístic
Turisme i medi ambient
Turismes alternatius
Animació socio cultural
Comptabilitat financera
Direcció de qualitat
Comunicació persuasiva
Informació i comercialització de productes turístics
Matemàtiques financeres
Mètodes i tècniques per a la recerca
Globalització i multiculturalitat
Intensificació de l’idioma francès
Intensificació de l’idioma alemany
Intensificació de l’idioma anglès
Anàlisi cultural turística
Emprenedoria
Gastronomia i enologia
Literatura i viatges
Programació d’itineraris turístics
Presentation skills and public speaking in english
Protocol d’esdeveniments
e-Intermediació turística i venda en línea
Pràcticum Extra 1 – 6 ECTS
Pràcticum Extra 2 6 Comptabilitat de costos

L’EUFB ofereix 3 itineraris d’especialització:
Direcció Hotelera Internacional
Administració i Direcció d’Empreses
Relacions Públiques i Màrqueting

L’estudiant pot escollir matricular-se en un dels itineraris oferts per assolir un grau d’especialització major en una àrea professional determinada o bé matricular assignatures corresponents als diferents itineraris d’especialització
que li donin un perfil més polivalent.
L’estudiant que cursi un dels itineraris oferts obtindrà, a més del seu títol oficial de Grau en Turisme, un Diploma d’Especialització de l’EUFB certificant l’itinerari escollit.
Els 3 itineraris definits compten amb 8 assignatures optatives de 3 crèdits de caràcter obligatori per assolir l’itinerari establert (8×3=24 ECTS)
Per tal de completar el total de 39 crèdits optatius que s‘han de cursar a 4rt curs del Grau en Turisme l’estudiant haurà d’escollir 15 ECTS optatius més repartits entre:
Pràcticum extra 1
Pràcticum extra 2
Sistemes globals de distribució
Gestió operativa d’agències de viatges
Programació d’itineraris turístics
Gastronomia i enologia
Intensificació d’alemany
Intensificació de francès o qualsevol de les assignatures
específiques d’un altre itinerari del escollit fins a
matricular els 39 crèdits optatius
Amadeus-p