EUFB_Gencat

 

 

 

Guia, Informació i Assistència Turística

Títol oficial atorgat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Objectius
La finalitat del CFGS és capacitar l’alumne per a planificar, promocionar i informar de les destinacions turístiques de base territorial assistint i guiant en destinació i també en terminals, mitjans de transport i esdeveniments.
L’activitat professional i de treball es desenvolupa a les agències de viatges, a les entitats d’informació i promoció turística com també a consells comarcals o ajuntaments.

5

 

 

 

 

 

 

Sortides professionals
Guia (local, acompanyant i en béns d’interès)
Informador turístic
Tècnic d’empresa de consultoria turística
Hostessa en mitjans de transport terrestre o marítim
Hostessa en terminal (estació, port i aeroport)
Encarregat de facturació en terminal
Assistant en organització de fires i esdeveniments
turístics
Encarregat de serveis i esdeveniments
Cap d’oficina d’informació turística
Promotor turístic

Pla d’estudis
Hores lectives        1650
Hores pràctiques   350


Protocol i relacions públiques
Marketing turístic
Destinacions turístiques
Recursos turístics
Serveis d’informació turística
Disseny i comercialització de productes
Anglès
Francès
Projecte de guia, informació i assistència turístiques
Formació i orientació laboral
Estructura del mercat turístic
Processos de guia i assistència turístics
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centre de treball (pràctiques)