Hostessa — Relacions Públiques

Diploma d’Especialització de l’Escola Universitària Formatic Barcelona

L’Hostessa-Relacions Públiques té la missió específica d’acollir, orientar i ajudar en nom d’una empresa o institució a persones alienes a aquesta.
La professió d’hostessa-relacions públiques és absolutament necessària en qualsevol empresa privada que tingui entre els seus objectius fonamentals millorar la comunicació i promoure la seva imatge d’empresa.

Duració
Un any

Modalitat
Presencial i Online

Titulació
Diploma d’especialització de l’Escola Universitària  Formatic Barcelona

Objectius
L’objectiu fonamental del curs és capacitar l’alumne per desenvolupar les funcions laborals que li corresponguin, en qualsevol àmbit i procurar a l’alumne els coneixements teòrics i les tècniques específiques per exercir les funcions a empreses, organismes i institucions.

Àrees de formació
Empresa
Comunicació
Turisme
Idiomes
Pràctiques

L’idioma obligatori és l’anglès. L’Escola recomana l’estudi d’un segon idioma.
Les pràctiques es realitzen en empreses i organismes amb els quals l’Escola té convenis de col·laboració.

Sortides Professionals
Mitjans de transport: aviació i aeroports; creuers i estacions marítimes; tren i estacions ferroviàries; autocar.
Instal·lacions de fires i congressos
Sectors especialitzats: turístic-hoteler, galeries d’art, museus, empreses de transport, entitats esportives, hospitals, exposicions, clubs, associacions, entitats financeres, grans superfícies comercials.
Mitjans de comunicació: televisió, ràdio i premsa
Organismes i entitats públiques: en esdeveniments organitzats tant per les diverses administracions
públiques espanyoles com delegacions estrangeres.
Clubs i entitats esportives
Agències d’hostesses i de relacions publiques

Protocol institucional i empresarial
Organització d’esdeveniments
Congressos
Fires i exposicions
Altres esdeveniments
Imatge i relacions públiques
Habilitats comunicatives
Transport de Passatgers
Avió
Creuers
Tren
Autocar
Mercat turístic
Hotels i restaurants
Altres serveis turístics
Oci i animació
Business English
Optatives