Els dies 7 d’Abril, 12 de Maig i 2 de Juny l’equip humà de l’EUFB t’explicarem allò imprescindible perquè puguis triar, amb coneixement, els estudis que vols cursar a partir d’ara.

Inscriu-te!

formatic@formaticbarcelona.com

PPOO-PUNT PPOO-PUNT2