EUFB_Gencat

 

Marketing i Publicitat

Títol oficial atorgat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Objectius
Amb aquests estudis s’assoleix el nivell necessari per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de marketing basades en estudis comercials i en promocionar i publicitar els productes i/o serveis als mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publipromocionals necessaris.
L’àmbit professional i de treball es desenvolupa a qualsevol sector empresarial, concretament en departaments de marketing, de comunicació i RR.PP., empreses d’investigació de mercats i opinió pública, institucions, organismes i ONGs.

DFT_8703

 

 

 

 

 

 

 

Sortides professionals
Assistent del cap de producte
Tècnic de marketing
Tècnic en publicitat
Tècnic en RR.PP.
Organizador d’esdeveniments de marketing i comunicació
Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat
Controlador d’emissió en mitjans de comunicació
Tècnic en estudis de mercat i opinió pública
Inspector d’enquestadors

Pla d’estudis

Hores lectives        1650
Hores pràctiques   350


Gestió econòmica i financera
Polítiques de marketing
Marketing digital
Disseny i elaboració de material
Mitjans i suports de comunicació
RR.PP. i organització d’esdeveniments
Investigació comercial
Treball de camp en la investigació comercial
Llançament de productes i serveis
Atenció al client, consumidor i usuari
Anglès
Projecte de marketing i publicitat
Formació i orientació laboral
Formació en centre de treball (pràctiques)