EUFB_FUDG

Màster en Comunicació, Relacions Públiques i Organització d’Esdeveniments

Títol propi expedit per la Universitat de Girona
Certificat expedit per la Fundació UdG

Duració
1 curs acadèmic (60 ECTS)

Modalitat
Online i Presencial

Inici
Octubre

Estructura Modular

Marketing analític
Marketing estratègic
Marketing operatiu
Introducció a l’estratègia
Estratègies empresarials
Estratègies de marketing
Estratègies de comunicació
Introducció a la comunicació interna
Instruments i tècniques de comunicació interna
Identitat corporativa i cultura d’empresa
Branding
Imatge corporativa
Relacions públiques internes i anàlisi de públics especialitzats
Relacions públiques externes i gabinet de premsa
Gestió de la comunicació en situacions de crisi
Origen i aproximació teòrica
Tipologia del protocol i organització d’actes
Protocol privat i protocol oficial
Organització d’esdeveniments
Introducció: El mercat dels esdeveniments
L’organització d’esdeveniments
Els esdeveniments i Planificació
El patrocini en l’esdeveniment
Aproximació a la sociologia
Cultura de masses i globalització
La societat xarxa i nous mitjans de comunicació
Introducció a la comunicació comercial
Instruments i tècniques de comunicació comercial