EUFB_FUDG

Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Esportives i d’Oci

Títol propi expedit per la Universitat de Girona
Certificat expedit per la Fundació UdG

Duració
1 curs acadèmic (60 ECTS)

Modalitat
Online

Inici
Octubre

Estructura Modular

Organització jurídica de l’esport.
Legislació nacional i internacional de l’esport.
Dret laboral i drets d’imatge.
Mitjans de comunicació, comunicació corporativa i agències
El protocol en els esdeveniments esportius i d’oci
Estratègies de comunicació i relacions públiques
Direcció i gestió d’entitats esportives i d’oci
Anàlisi de l’entorn i la competència
Models de gestió empresarial i habilitats directives
Gestió de les relacions interpersonalsi treball en equip
Direcció financera i fonts de finançament
Planificació i control i pla de negoci
Indicadors econòmics i de gestió
Avaluació econòmica i financera de projectes esportius i d’oci
Explotació i gestió d’instal·lacions i equipaments
El procés d’organització de projectes segons l’espai
Esport i entorn social actual
Estructura de l’esport i l’oci
Mediatització de l’esport i l’oci
L’esport i l’oci com eines d’integració social
Marketing esportiu
Investigació de mercats
Pla de comunicació i marketing
Gestió de marca i identitat i xarxes socials
Patrocini i esponsorització
Programes de fidelització
El valor afegit del patrocini