EUFB_FUDG

Màster en Direcció i Gestió d’Hotels i Restaurants

Títol propi expedit per la Universitat de Girona
Certificat expedit per la Fundació UdG

Duració
1 curs acadèmic (60 ECTS)

Modalitat
Online

Inici
Octubre

Estructura Modular

Organització jurídica.
Legislació nacional i internacional.
Dret laboral, dret mercantil i dret fiscal.
Mitjans de comunicació, comunicació
corporativa i agències
Protocol
Estratègies de comunicació i relacions públiques
Direcció i gestió d’hotels i restaurants
Anàlisi de l’entorn i la competència
Models de gestió empresarial i habilitats directives
Gestió de les relacions interpersonals i treball en equip
Direcció financera i fonts de finançament
Planificació i control i pla de negoci
Indicadors econòmics i de gestió
Avaluació econòmica i financera de projectes
RR.HH. en empreses d’hoteleria
RR.HH. en empreses de restauració
Explotació i gestió d’instal·lacions i equipaments
El procés d’organització de projectes segons l’espai
Marketing estratègic i operatiu
Investigació de mercats
Pla de comunicació i marketing
Gestió de marca i identitat i Xarxes socials
Productes hotelers innovadors
Productes innovadors de restauració
El valor afegit de la innovació