Metodologia Educativa

DFT_8619

L’Escola Universitària Formatic Barcelona està plenament adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Aquesta metodologia es basa en la formulació d’unes competències transversals per a cadascun dels programes formatius que impartim a l’EUFB. L’assoliment de cadascuna d’aquestes competències es fa mitjançant l’avaluació contínua dels estudiants que garanteix en tot moment el nivell de consecució dels seus resultats d’aprenentatge. La metodologia educativa emprada és doncs molt dinàmica i posa en valor el protagonisme de l’estudiant.