EUFB_UWTSDsf-p

Direcció en Relacions Públiques, Màrqueting i Publicitat
Bachelor (Hons) Public Relations, Marketing and Advertising Management

Títol oficial atorgat per la University of Wales Trinity Saint David
Suplement de Diploma Europeu

L’Escola Universitària FORMATIC BARCELONA està associada a la University of Wales Trinity Saint David, una de les universitats més importants del Regne Unit que compta amb el reconeixement i el prestigi internacional de les seves titulacions oficials.

Durada
4 cursos acadèmics (240 ECTS)
Modalitat 
Presencial
Inici
Octubre

Objectius
Formar els millors professionals per assumir les màximes responsabilitats en el camp de les relacions públiques i del marketing.
L’estudiant rep la formació adient per incorporar-se al mercat laboral amb totes les garanties que suposa el lideratge d’equips professionals.
DFT_8566

 

 

Sortides Professionals

Director de Marketing, Comunicació i Publicitat en empreses privades grans i mitjanes de qualsevol sector empresarial
Director de Relacions Públiques en qualsevol sector empresarial
Responsable de Protocol
Tècnic de Comunicació i Relacions Públiques en empreses de qualsevol sector
Responsable d’Esdeveniments
Consultor en gabinets de comunicació i relacions públiques
Community Manager
Director de Continguts
Director Creatiu
Responsable de Branding i Naming
Director comercial en empreses privades grans i mitjanes de qualsevol sector empresarial
Product Manager, Category Manager,
Responsable de Trade Marketing, Responsable de Franquícies, Merchandising Manager
Responsable de showroom per a grans i mitjanes empreses privades que exposin producte
Consultor i assessor d’empreses en l’àmbit del màrqueting, de la comunicació o de la publicitat

Assignatures

Publicitat

Organització empresarial

Dret de la Comunicació

Relacions Públiques

Màrqueting

Llenguatge per als Mitjans de Comunicació i Redacció periodística

Business English (Anglès)

Investigació de Mercats

Psicologia aplicada a la persuassió

Màrqueting Digital

Polítiques de Relacions Públiques i Esdeveniments

Sociologia de la Comunicació

Responsabilitat Social Corporativa

Business English (Anglès)

Creativitat

Gabinet de Comunicació Externa

Comunicacions Internes

Planificació de Mitjans

Direcció de Projecte

Direcció de Relacions Públiques

Business English (Anglès)

Introducció al TFG

Anàlisi d’Estats Comptables

Direcció de Comunicació

Creació i Direcció d’Esdeveniments

Direcció i Planificació de Màrqueting

TFG

Business English (Anglès)