EUFB_Wales

Direcció en Relacions Públiques i Màrqueting
Bachelor (Hons) Public Relations and Marketing Management

Títol oficial atorgat per la University of Wales
Suplement de Diploma Europeu

L’Escola FORMATIC BARCELONA està associada a la University of Wales, una de les universitats més importants
del Regne Unit que compta amb el reconeixement i el prestigi internacional de les seves titulacions oficials.

Durada
4 cursos acadèmics (240 ECTS)
Modalitat 
Presencial
Inici
Octubre

Objectius
Formar els millors professionals per assumir les màximes responsabilitats en el camp de les relacions públiques i del marketing.
L’estudiant rep la formació adient per incorporar-se al mercat laboral amb totes les garanties que suposa el lideratge d’equips professionals.
DFT_8566

 

 

 

 

 

 

Sortides Professionals
Director de marketing i comunicació en empreses privades grans i mitjanes de qualsevol sector empresarial
Director de relacions públiques en qualsevol sector empresarial
Tècnic de comunicació i relacions públiques en empreses de qualsevol sector i en gabinets de comunicació i relacions públiques
Community manager
Director comercial en empreses privades grans i mitjanes de qualsevol sector empresarial
Product manager, category manager,
Cap de trade marketing, responsable de franquícies, merchandising manager
Cap de showroom per a grans i mitjanes empreses privades que exposin producte
Consultor i assessor d’empreses en l’àmbit del marketing

Assignatures

Teoria i pràctica de les RR.PP.
Organització empresarial
Marketing
Publicitat i promoció
Organització i tècniques comercials
Economia, entorn i empresa
Psicologia empresarial
Protocol empresarial i institucional
Tècniques d’expressió
Anglès I
Polítiques de RR.PP.
Teoria dels mitjans de comunicació
Dret empresarial
Logística
Investigació de mercats
Comerç exterior
Sociologia empresarial
Estadística i tècniques quantitatives
Anglès II
Direcció de RR.PP.
Comunicació i estil periodístic
Comunicació persuasiva
Pla de Marketing
Dret de la comunicació
Tècniques de negociació
Comunicació de marketing
Estratègies empresarials
Comptabilitat
Anglès III
Introducció al TFG
RR.PP. especialitzades
Direcció de PIMES
Direcció de recursos financers
Direcció de sistemes d’informació
Direcció de qualitat
Direcció de RR.HH.
Assessoria de RR.PP. i marketing
Auditoria de la imatge d’empresa
Anglès IV
TFG