Relacions Públiques

Diploma d’Especialització de l’Escola Universitària Formatic Barcelona

En l’actualitat el factor humà és un factor de primer ordre en qualsevol tipus d’activitat.
La comunicació i les relacions interpersonals es poden facilitar amb la col·laboració del professional de les relacions públiques.
Aquest professional coneix les tècniques per ajudar a millorar la imatge i facilitar la comunicació en moltes empreses, organismes i institucions.

9

Duració
Un any

Modalitat
Presencial i Online

Titulació
Diploma d’especialització de l’Escola Universitària  Formatic Barcelona

Objectius
L’objectiu fonamental d’aquest diploma d’especialització és capacitar l’alumne per desenvolupar les funcions laborals que li corresponguin, en qualsevol àmbit i procurar a l’alumne els coneixements teòrics i les tècniques específiques.
L’idioma obligatori és l’anglès. L’Escola recomana l’estudi d’un segon idioma.
Les pràctiques es realitzen en empreses i organismes amb els quals l’Escola té convenis de col·laboració.

Àrees de Formació
Comunicació/RR.PP.
Empresa
Turisme
Idiomes
Pràctiques

Sortides Professionals

Agències professionals: agències de comunicació integral, de RR.PP., de Marketing, de publicitat i promoció, entre d’altres.
Instal·lacions de fires i congressos
Sectors especialitzats: galeries d’art, museus, turístic-hoteler, empreses de transport, entitats esportives, hospitals, exposicions, clubs, associacions, entitats financeres, grans superfícies comercials.
Mitjans de comunicació: televisió, ràdio i premsa.
Organismes i entitats públiques: en esdeveniments organitzats tant per les diverses administracions públiques espanyoles com delegacions estrangeres.

Protocol institucional i empresarial
Organització d’esdeveniments
Imatge i relacions públiques
Habilitats comunicatives
Organització empresarial
Marketing
Business English
Optatives