Secretaria Acadèmica

La Secretaria Acadèmica és l’òrgan acadèmic responsable de gestionar tots els processos acadèmics de l’alumnat i del professorat, del Registre General del Centre i de la custodia de l’ Arxiu administratiu i històric de tota la documentació oficial del centre.

La Secretaria Acadèmica facilita als estudiants tots els tràmits i els procediments que comporta la seva formació: accés i admissió de nous alumnes; gestió de matrícules; gestió i certificació d’expedients acadèmics; convalidacions; canvis d’assignatures; canvis de grup; informació de plans d’estudi; sol-licituds de trasllat d’expedient; canvi o interrupció d’estudis; informació de normativa acadèmica i tractament de l’expedient; compulsa de documents; gestió del Programa Erasmus i, finalment, la tramitació i expedició de títols oficials i propis.

Horari Secretaria Acadèmica i Administració: De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores

secretaria.academica@formatic-barna.com

administracio@formatic-barna.com

Albert Benito
Albert BenitoCap de Gestió Acadèmica
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Escola Superior de Riscos Laborals (UPC). Postgrau en Màrqueting a la Universitat Pompeu Fabra i Postgrau en Fiscalitat a l’EUNCET-UPC.
Rosina Villegas
Rosina VillegasSecretaria Acadèmica
Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona.
Col·laboradora al Primer Congrés d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona.