Biblioteca

La Biblioteca de l’Escola Universitària Formatic Barcelona ofereix els recursos materials i els serveis de gestió adequats per atendre satisfactòriament al conjunt de les necessitats de la nostra comunitat educativa. La Biblioteca és un espai d’estudi i recerca a l’abast tant dels estudiants com del personal docent i investigador que conforma el claustre de l’EUFB. La Biblioteca té la missió fonamental de contribuir a eixamplar la formació integral de l’estudiant i a garantir el seu futur desenvolupament professional mitjançant l’accés a les fons documentals específiques als seus estudis.