27 February 2019

El Nacimiento del turismo en Catalunya 1908

EUFB

Per primera vegada i gràcies a la posada en valor del passat turístic promogut per alguns agents culturals i periodístics, ha estat sobretot en els primers anys del segle XXI quan han sorgit historiadors i estudiosos interessats en reconstruir o si volem de-construir el com i el perquè el nostre territori, els seus polítics, empresaris i periodistes es van iniciar en el turisme.

El 1908 s’aproven els estatuts d’aquesta Societat sense ànim de lucre, participada per ens públics i persones privades amb un únic objectiu: fer de Barcelona una ciutat visible en l’imaginari col·lectiu internacional.

Es tracta de convèncer als viatgers reals i als potencials de les excel·lències de Catalunya: una clima a l’hivern temperat, un territori patrimonialitzat amb gran varietat de climes i paisatges i una ciutat cosmopolita amb una atmosfera molt singular.

Load more news