12 May 2019

Quadern de Recerca Treball de Fi de Grau. Normativa marc reguladora i guia per la seva realització: Escola Universitària Formatic Barcelona

ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMATIC BARCELONA

Aquest Quadern de Recerca recull la Normativa Marc Reguladora del Treball de Fi de Grau de l’Escola Universitària Formatic Barcelona.
Igualment aquest volum inclou una breu guia i orientacions per la seva realització.

Load more news