Direcció i Gestió d’Empreses Esportives i d’Oci

Direcció i Gestió d’Empreses Esportives i d’Oci | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Sports
Characteristics
Títol propi expedit per la Universitat de Girona
Certificat expedit per la Fundació UdG
Duration
1 curso acadèmic (60 ECTS)
Modality
Online
Start of the course
Octubre

Formar els millors professionals 
per assumir les màximes responsabilitats en el sector.

Modular structure
Dret i estructures esportives i d’oci
 • Organització jurídica de l’esport.
 • Legislació nacional i internacional de l’esport.
 • Dret laboral i drets d’imatge.
Comunicació i relacions públiques
 • Mitjans de comunicació, comunicació corporativa i agències.
 • El protocol en els esdeveniments esportius i d’oci.
 • Estratègies de comunicació i relacions públiques.
Direcció i organització d’empreses
 • Direcció i gestió d’entitats esportives i d’oci.
 • Anàlisi de l’entorn i la competència.
 • Models de gestió empresarial i habilitats directives.
 • Gestió de les relacions interpersonalsi treball en equip.
Economia i finances
 • Direcció financera i fonts de finançament.
 • Planificació i control i pla de negoci.
 • Indicadors econòmics i de gestió.
 • Avaluació econòmica i financera de projectes esportius i d’oci.
Instal·lacions i equipaments esportius i d’oci
 • Explotació i gestió d’instal·lacions i equipaments.
 • El procés d’organització de projectes segons l’espai.
Societat de l’oci i l’esport
 • Esport i entorn social actual.
 • Estructura de l’esport i l’oci.
 • Mediatització de l’esport i l’oci.
 • L’esport i l’oci com eines d’integració social.
Marketing estratègic i operatiu
 • Marketing esportiu.
 • Investigació de mercats.
 • Pla de comunicació i marketing.
 • Gestió de marca i identitat i xarxes socials.
Patrocini d’activitats esportives i d’oci
 • Patrocini i esponsorització.
 • Programes de fidelització.
 • El valor afegit del patrocini.
Treball Fi de Màster