Direcció i gestió d’hotels i restaurants

El sector turístic és el motor de moltes economies de països d’arreu del món. Donada la seva importància, cabdal en molts indrets del planeta, obliga a les empreses a comptar amb els millors professionals per competir globalment en un sector tant dinàmic.