Grado en Turismo

Grado en Turismo | Escuela Universitaria Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Turismo
Características
Títol oficial atorgat per la Universitat de Girona
Suplement de Diploma Europeu
Duración
4 cursos acadèmics (240 ECTS)
Modalidad
Presencial
Inicio del curso
Octubre

Formar els millors professionals per assumir les màximes responsabilitats en el sector

Información

L’EUFB és un centre adscrit a la Universitat de Girona, una de les més importants del nostre país en l’àmbit del Turisme. La col·laboració entre ambdues institucions garanteix el màxim nivell de qualitat del nostre Grau en Turisme.

El Grau en Turisme de l’Escola Universitària Formatic Barcelona ofereix un model de formació innovador, amb una docència rigorosa, vinculada a la pràctica professional i amb un alt grau d’especialització.

El graduat obtindrà un coneixement general del turisme i dels àmbits específics de gestió i planificació d’aquest sector a nivell d’organitzacions, d’activitats, destinacions, productes i recursos.

Objetivos

Formar els millors professionals per assumir les màximes responsabilitats en el sector del turisme.

Aquests estudis, adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) condueixen a l’obtenció del títol oficial de Grau en Turisme. Aquesta titulació dóna accés als màsters.

 

Ventajas
Idiomas

En el Grau en Turisme que impartim a l’EUFB oferim una atenció especial als idiomes.

Salidas profesionales
  • Gestió i planificació de destinacions turístiques, Administració pública i organitzacions públiques i privades
  • Gestió i direcció empresarial en allotjaments turístics Hotels, balnearis, càmpings, clubs de vacances, allotjaments de turisme rural, multipropietats, cadenes d’empreses d’allotjament
  • Gestió i direcció en empreses d’intermediació com Agències de viatges receptives i emisores, operadors turístics, majoristes i tot tipus d’empreses vinculades
  • Oficines i centres d’informació turística a l’Administració pública (Generalitat, Ajuntaments, Diputacions) i a les entitats privades (associacions)
  • Gestió d’empreses d’oci i de temps lliure com museus, exposicions, fires, congressos, parcs temàtics, parcs naturals, entitats esportives
  • Gestió i direcció en empreses de transport aeri, marítim, fluvial, per carretera i ferroviari
  • Gestió i direcció en altres serveis logístics, com companyies de lloguer de cotxes, assegurances o banca
Asignaturas
Alemán I
Inglés
Contabilidad de empresas turísticas
Dimensión económica del mercado turístico
Dimensión jurídica del turismo
Dimensión sociocultural del turismo
Dimensión territorial del turismo
Francés I
Introducción al turismo
Marketing turístico
Técnicas informáticas y comunicativas
Técnicas cuantitativas y cualitativas aplicadas al turismo
Alemán II
Inglés I
Inglés II
Creación y gestión de la empresa turística
Francés II
Gestión de alojamientos y restauración
Gestión de intermediación, transporte y distribución
Gestión pública de los destinos
Ordenación y planificación del territorio
Organización empresarial de la empresa turística
Patrimonio de los destinos
Políticas de promoción e información de los destinos
Tipologías y estrategias de destinos turísticos
Administración pública de recursos turísticos
Alemán III
Análisis estratégico de mercados turísticos
Inglés III
Creación de itinerarios y viajes combinados
Creación y comercialización de nuevos productos
Dirección estratégica
Francés III
Francés IV
Gestión de la dinámica competitiva
Gestión de recursos turísticos
Gestión del patrimonio cultural
Prácticum
Inglés IV
Francés V
TFG – Trabajo fin de grado
Itinerarios

L’estudiant pot escollir matricular-se en un dels itineraris oferts per assolir un grau d’especialització major en una àrea professional determinada o bé matricular assignatures corresponents als diferents itineraris d’especialització que li donin un perfil més polivalent.

L’estudiant que cursi un dels itineraris oferts obtindrà, a més del seu títol oficial de Grau en Turisme, un Diploma d’Especialització de l’EUFB certificant l’itinerari escollit.

Els 3 itineraris definits compten amb 8 assignatures optatives de 3 crèdits de caràcter obligatori per assolir l’itinerari establert (8×3=24 ECTS)
Per tal de completar el total de 39 crèdits optatius que s‘han de cursar a 4rt curs del Grau en Turisme l’estudiant haurà d’escollir 15 ECTS optatius més repartits entre:

Pràcticum extra 1
Pràcticum extra 2
Sistemes globals de distribució
Gestió operativa d’agències de viatges
Programació d’itineraris turístics
Gastronomia i enologia
Intensificació d’alemany
Intensificació de francès o qualsevol de les assignatures específiques d’un altre itinerari del escollit fins a matricular els 39 crèdits optatius