Sociedad débil: el sujeto como encrucijada social

En aquesta obra s’aborda d’una manera pluridisciplinar i transversal la problemàtica inherent a les relacions entre el subjecte i la seva societat. L’objectiu és disseccionar les influències socials en l’individu així com tipificar els diferents tipus de subjectivitat, que s’han plantejat al llarg de la història de la cultura, per analitzar els seus vincles amb el social.
De la mà de diferents perspectives, que van des Foucault fins Touraine, passant per Althusser, Žižek, Vattimo, Castells, Ortega i Gasset, entre molts altres, l’estudi penetrarà en les entranyes de l’individu per entreveure les escletxes pels quals s’inocula el influx social. Al seu torn, pel que fa a la perspectiva social, s’abordarà l’anàlisi d’una nova tipologia de societat, definida com feble, en què el primordial serà la seva radical obertura i el seu marcat caràcter dinàmic i fluid.

El Nacimiento del turismo en Catalunya 1908

Per primera vegada i gràcies a la posada en valor del passat turístic promogut per alguns agents culturals i periodístics, ha estat sobretot en els primers anys del segle XXI quan han sorgit historiadors i estudiosos interessats en reconstruir o si volem de-construir el com i el perquè el nostre territori, els seus polítics, empresaris i periodistes es van iniciar en el turisme.

El 1908 s’aproven els estatuts d’aquesta Societat sense ànim de lucre, participada per ens públics i persones privades amb un únic objectiu: fer de Barcelona una ciutat visible en l’imaginari col·lectiu internacional.

Es tracta de convèncer als viatgers reals i als potencials de les excel·lències de Catalunya: una clima a l’hivern temperat, un territori patrimonialitzat amb gran varietat de climes i paisatges i una ciutat cosmopolita amb una atmosfera molt singular.

V Universitat d’Estiu. Conferència internacional del turisme

AGENDA 2030: TROBADA DELS DESAFLES
La 5a Conferència Internacional de Turisme EUFB-UdG tindrà lloc els dies 2 i 3 de juliol de 2018 en el marc dels acords signats entre l’Escola Universitària Formatic de Barcelona, afiliada a la Universitat de Girona, i diferents institucions públiques i administracions. La conferència tindrà lloc a la Casa Marfà (edifici principal del campus de Formatic), una Casa Catalana Historicista ubicada al Passeig de Gràcia de Barcelona, Barcelona.

El tema de la conferència d’aquest any és ‘Agenda 2030: Reunió dels reptes’ i gira entorn de tres àrees específiques de recerca: competitivitat de la indústria turística, política i gestió del destí turístic i màrqueting innovador del sector turístic.