Publicaciones

Una aproximació a l’Alt Berguedà com a destinació turística | Escuela Universitaria Formatic Barcelona
2016

Una aproximació a l’Alt Berguedà com a destinació turística

Este libro presenta la realidad socioeconómica de la Comarca del Berguedà, así como adentra en el estudio al detalle, en términos de explotación empresarial y planificación de la comunicación, de uno de sus recursos patrimoniales para facilitar la consolidación del Monasterio de San Lorenzo como recurso turístico de calidad.
En el primer capítulo de esta obra el lector encontrará una aproximación al contexto, con una descripción de realidad geográfica y social del territorio; el segundo capítulo analiza el estado socio-económico y a partir del caso concreto del Monasterio de San Lorenzo se hace una aproximación a la potencialidad de explotación de este recurso turístico. Y como tercer y último capítulo, se hace una aproximación primero desde una vertiente teórica a la comunicación, para acabar con una aproximación más práctica, de consultoría de comunicación estratégica a un municipio en concreto, Guardiola del Berguedà.

ALVADO, A.; BOYRA, J.; MIRÓ, AP.;
Experiences & tourism: a multi-destination analysis | Escuela Universitaria Formatic Barcelona
2015

Experiences & tourism: a multi-destination analysis

FUSTÉ, F. et al.
Economies d’interior i muntanya de Catalunya: una perspectiva comparada | Escuela Universitaria Formatic Barcelona
2015

Economies d’interior i muntanya de Catalunya: una perspectiva comparada

MIRÓ A.P., NEGRE, F.
Quadern de Recerca Actes Universitat d’Estiu El Turisme d’Interior i de Muntanya | Escuela Universitaria Formatic Barcelona
2015

Quadern de Recerca Actes Universitat d’Estiu El Turisme d’Interior i de Muntanya

Escola Universitària Formatic Barcelona
Quadern de Recerca Treball de Fi de Grau. Normativa marc reguladora i guia per la seva realització: Escola Universitària Formatic Barcelona | Escuela Universitaria Formatic Barcelona
2014

Quadern de Recerca Treball de Fi de Grau. Normativa marc reguladora i guia per la seva realització: Escola Universitària Formatic Barcelona

Aquest Quadern de Recerca recull la Normativa Marc Reguladora del Treball de Fi de Grau de l’Escola Universitària Formatic Barcelona.
Igualment aquest volum inclou una breu guia i orientacions per la seva realització.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMATIC BARCELONA
El Pallars Sobirà com a destinació turística, Vol III | Escuela Universitaria Formatic Barcelona
2014

El Pallars Sobirà com a destinació turística, Vol III

ALVADO, A., BOYRA, J., FUSTÉ, F., MIRÓ A.P., TORRENTS, A.
Sociedad débil: el sujeto como encrucijada social | Escuela Universitaria Formatic Barcelona
2014

Sociedad débil: el sujeto como encrucijada social

En aquesta obra s’aborda d’una manera pluridisciplinar i transversal la problemàtica inherent a les relacions entre el subjecte i la seva societat. L’objectiu és disseccionar les influències socials en l’individu així com tipificar els diferents tipus de subjectivitat, que s’han plantejat al llarg de la història de la cultura, per analitzar els seus vincles amb el social.
De la mà de diferents perspectives, que van des Foucault fins Touraine, passant per Althusser, Žižek, Vattimo, Castells, Ortega i Gasset, entre molts altres, l’estudi penetrarà en les entranyes de l’individu per entreveure les escletxes pels quals s’inocula el influx social. Al seu torn, pel que fa a la perspectiva social, s’abordarà l’anàlisi d’una nova tipologia de societat, definida com feble, en què el primordial serà la seva radical obertura i el seu marcat caràcter dinàmic i fluid.

ALONSO, O.
El Pallars Sobirà com a destinació turística, Vol II | Escuela Universitaria Formatic Barcelona
2013

El Pallars Sobirà com a destinació turística, Vol II

BOCK, G.; BOYRA, J.; FUSTÉ, F.;
La gestión del turismo en el ámbito de las comunidades indígenas | Escuela Universitaria Formatic Barcelona
2012

La gestión del turismo en el ámbito de las comunidades indígenas

Los profesionales del Turismo debemos aunar criterios con estos pueblos para que de esta relación surja una alianza estratégica de acción, que proporcione el respeto, el crecimiento y la difusión de lo multicultural. Se deben implementar trabajos de campo para el conocimiento de todos los actores en el tema Turismo y para ello es muy importante tener en cuenta lo que estas comunidades explicitan y es que su cultura se transmite e internaliza desde un enfoque vivencial y no desde el aspecto bibliográfico.

GARCÍA PALACIOS, C.
El Pallars Sobirà com a destinació turística, Vol I | Escuela Universitaria Formatic Barcelona
2012

El Pallars Sobirà com a destinació turística, Vol I

L’obra El Pallars Sobirà com a destinació turística és el resultat d’una ambiciosa línia de recerca que l’Escola d’Estudis Superiors i Universitaris FORMATIC BARNA i la seva comunitat acadèmica, institucional i investigadora varen endegar l’any 2004 i segueixen desenvolupant en l’actualitat. Es tracta d’una obra en tres volums que aborda aspectes teòrics de la investigació en turisme juntament amb la recerca aplicada que té per objectiu fonamental ser útil per la presa de decisions del conjunt de la societat civil, les administracions publiques i els emprenedors i empresaris vinculats al sector turístic de la comarca del Pallars Sobirà.

ALVADO, A.; BESOLÍ, A.; BOYRA, J.; FUSTÉ, F.;
Identidad Corporativa. Consideraciones sobre el capital-imagen de la empresa | Escuela Universitaria Formatic Barcelona
2011

Identidad Corporativa. Consideraciones sobre el capital-imagen de la empresa

Nos encontramos ante una obra que es un compendio, al estilo anglosajón, de recientes investigaciones académicas sobre uno de los temas cima en el mundo empresarial como es la Identidad Corporativa. Esta obra nace con vocación de convertirse en un manual y se presenta como parte del proceso de investigación de la Escuela Universitaria Formatic Barna en diferentes áreas del conocimiento. Como toda investigación, está incompleta sin la divulgación a la sociedad que nos rodea, la llamada del conocimiento. La implicación de la Escuela con la sociedad se percibe, en parte, gracias a la transferencia de conocimiento y, en este caso, un conocimiento específico en comunicación desde diversas perspectivas para dar un poco más de luz en la identidad corporativa.
El presente manual es fruto de la colaboración de diferentes miembros del GREP que constituye el grupo de investigación de la Escuela Universitaria Formatic Barna y en particular de la línea de investigación que impulsa de forma permanente el área de comunicación de este grupo de investigación.

GARCÍA LAVERNIA, J. (Coord); ALVADO, A.; BOYRA, J.; MARTINEZ, A.; MOLINA, J.J; PIÑAR M.J.;
Balnearios, práctica termal y orígenes del turismo en la Catalunya contemporánea (1850- 1950) | Escuela Universitaria Formatic Barcelona
2008

Balnearios, práctica termal y orígenes del turismo en la Catalunya contemporánea (1850- 1950)

Situar el marco espacial y temporal de los antecedentes de la actividad turística a escala global, es una tarea compleja. Sin embargo, el estudio y análisis centrado en los cambios de las actividades profesionales agrícolas, industriales y de servicios a escala regional, como local, ha favorecido investigar la fenomenología del turismo dentro de Catalunya, así como del estado español entre 1850 y 1950. Este hecho, ha permitido descubrir y concretar nuevos elementos, de carácter inicialmente no-turísticos, presentes en el siglo XIX, que se transforman y manifiestan configurando el punto de partida, de los que conocemos en la actualidad como turísticos.

MOLINA VILLAR, J.J.
El Nacimiento del turismo en Catalunya 1908 | Escuela Universitaria Formatic Barcelona
2007

El Nacimiento del turismo en Catalunya 1908

Per primera vegada i gràcies a la posada en valor del passat turístic promogut per alguns agents culturals i periodístics, ha estat sobretot en els primers anys del segle XXI quan han sorgit historiadors i estudiosos interessats en reconstruir o si volem de-construir el com i el perquè el nostre territori, els seus polítics, empresaris i periodistes es van iniciar en el turisme.

El 1908 s’aproven els estatuts d’aquesta Societat sense ànim de lucre, participada per ens públics i persones privades amb un únic objectiu: fer de Barcelona una ciutat visible en l’imaginari col·lectiu internacional.

Es tracta de convèncer als viatgers reals i als potencials de les excel·lències de Catalunya: una clima a l’hivern temperat, un territori patrimonialitzat amb gran varietat de climes i paisatges i una ciutat cosmopolita amb una atmosfera molt singular.