Administració i finances

Administració i finances | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Empresa
Característiques
Cicle formatiu de grau superior en Administració i finances
Pla d'estudis
Hores lectives 1650

Hores pràctiques 416
Durada
2 cursos acadèmics
Modalitat
Presencial
Inici del curs
Setembre

Aquest CFGS capacita l’alumne per a organitzar i executar les operacions de gestió i administració

Informació

Actualment, l’especialitat d’Administració i Finances és una de les opcions dels estudiants que ofereix millors sortides professionals als titulats i titulades.

Objectius

La finalitat d’aquest CFGS és capacitar l’alumne per a organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Avantatges

Possibilitat de certificar el nivell d’idiomes

Sortides i xerrades que acompanyen la matèria

Sortides professionals
  • Administratiu d’oficina
  • Administratiu comercial o financer
  • Administratiu comptable o de logística
  • Administratiu d’assessories o gestories
  • Tècnic en gestió de cobraments
  • Responsable d’atenció al client
Pla d'estudis
Ofimàtica i procés d’informació
Gestió de recursos humans
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Comptabilitat i fiscalitat
Gestió financera
Gestió logística i comercial
Anglès
RR.HH i responsabilitat social corporativa

Comunicació i atenció al client

Procés integral de l’activitat comercial
Simulació empresarial
Formació i orientació laboral
Formació en centres de treball
Projecte d'Administració i Finances