Agent de viatges

Agent de viatges | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Turisme
Característiques
Diploma d'especialització en Agent de viatges (Títol propi)
Durada
4 mesos
Modalitat
Semipresencial /Online
Inici del curs
Octubre o març

L’Agent de Viatges és un professional imprescindible en el sector turístic

Informació

La nostra Escola forma persones que s’interessin per aquesta professió a fi que es converteixin en eficaços gestors de viatges i del temps d’oci, que siguin capaços de prendre decisions ràpides davant del client, que siguin capaços de gestionar contractes i documentació de viatges i de col·laborar en les tasques administratives i de Marketing de les agències de viatges i d’altres empreses del sector turístic. Per atendre les exigències del sector, es necessiten cada vegada millors professionals.

Objectius

Procurar a l’alumne els coneixements teòrics i les tècniques específiques per exercir les funcions d’un Agent de Viatges.

Àrees de formació

Turisme

Agències de viatges i distribució de bitllets

Pràctiques

Sortides professionals
  • Agències de Viatges
  • Altres empreses del sector turístic: Companyies aèries, marítimes, de tren, de transport per carretera així com hotels i centres d’informació turística
Mòduls
L’agència de viatges
Recursos turístics
Gestió de viatges
Itineraris turístics
Anàlisi i estructures del sector turístic
Transport de passatgers
Anglès
Pràctiques
  • Les pràctiques d’estudi es desenvolupen durant tot el curs fonamentalment amb programes informàtics específics per a aquests ensenyaments.
  • Simulador del sistema global GDS
  • Certificat Oficial
  • Amadeus
  • Aplicació de bitllets
  • Bitllet electrònic
  • Atenció al client