Assistència a la direcció

Assistència a la direcció | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Empresa
Característiques
Cicle formatiu de grau superior en Assistència a la direcció
Pla d'estudis
Hores lectives 1650

Hores pràctiques 416
Durada
2 cursos acadèmics
Modalitat
Presencial
Inici del curs
Setembre

La seva tasca és facilitar la representació de l’entitat així com funcions administratives i documentals

Informació

Amb aquest CFGS es pot assistir a la direcció i altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i funcions
administrativa i documental; gestionar la informació i comunicació i realitzar altres tasques.

Objectius

Amb aquest CFGS s’assoleix el nivell necessari per assistir a la direcció i altres departaments en les activitats d’organització,

Avantatges

L’activitat professional i de treball es desenvolupa al costat d’un o més directius o executius, o bé d’un equip de treball (departament, projecte o grup, entre d’altres) en un context de creixent internacionalització.

Sortides professionals

Se li encomanen tasques administratives i documentals així com gestionar la informació i comunicació interna i
externa i realitzar altres tasques per delegació. Els llocs de treball als quals pot optar una persona amb aquests estudis són, entre d’altres:

  • Assistent a la direcció
  • Assistent personal
  • Secretari/a de direcció
  • Assistent de despatxos i oficines
  • Assistent jurídic
  • Assistent en departaments de RR.HH
  • Administratius en les administracions i organismes públics
Pla d'estudis
Ofimàtica i procés d’informació
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Gestió avançada de la informació
Comunicació i atenció al client
Anglès
Segona llengua estrangera (Francès)
Procés integral de l’activitat comercial
RRHH. i responsabiltiat social corporativa
Organització d’esdeveniments empresarials
Protocol empresarial
Formació i orientació laboral
Formació en centres de treball (pràctiques)
Projecte d'Assistència a la direcció