Bachelor en Direcció de relacions públiques, màrqueting i publicitat

Bachelor en Direcció de relacions públiques, màrqueting i publicitat | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Comunicació
Característiques
Bachelor (Hons) Degree in Public Relations, Marketing and Advertising Management
Títol otorgat per la University Of Wales Trinity Saint David
Durada
4 cursos acadèmics - 240 ECTS
Modalitat
Presencial
Requisits
Batxillerat o CFGS aprovat
Inici del curs
Octubre

L’estudiant rep la formació adient per incorporar-se al mercat laboral, sent un expert en tres àmbits bàsics de la comunicació de l’empresa

Informació

L’Escola Universitària Formatic Barcelona està associada a la University of Wales Trinity Saint David, una de les universitats més importants del Regne Unit que compta amb el reconeixement i el prestigi internacional de les seves titulacions.

Objectius

Formar els millors professionals per assumir les màximes responsabilitats en el camp de les relacions públiques i del màrqueting.

L’estudiant rep la formació adient per incorporar-se al mercat laboral amb totes les garanties per al lideratge d’equips professionals.

Avantatges

Formació especialitzada

Coneixement profund dels tres àmbits específics de la titulació

Possibilitat de pràctiques en empreses

Possibilitat d’acreditar el nivell d’idiomes (anglès, francès o alemany)

Sortides professionals
 • Director de màrqueting, comunicació i publicitat en empreses privades grans i mitjanes de qualsevol sector empresarial
 • Director de relacions públiques en qualsevol sector empresarial
 • Responsable de protocol
 • Tècnic de comunicació i relacions públiques en empreses de qualsevol sector
 • Responsable d’esdeveniments
 • Consultor en gabinets de comunicació i relacions públiques
 • Community manager
 • Director de continguts
 • Director creatiu
 • Responsable de Branding i Naming
 • Director comercial en empresses privades grans i mitjanes de qualsevol sector empresarial
 • Product Manager, Category Manager
 • Responsable de Trade Màrqueting, Responsable de Franquícies, Merchandising Manager
 • Responsable de showroom per a grans i mitjanes empreses privades que exposin producte
 • Consultor i assessor d’empreses en l’àmbit del màrqueting, de la comunicació o de la publicitat
Assignatures
Publicitat
Organització empresarial
Dret de la Comunicació
Relacions Públiques
Màrqueting
Llenguatge per als Mitjans de Comunicació i Redacció periodística
Business English (no curricular)
Investigació de mercats
Psicologia aplicada a la persuassió
Màrqueting Digital
Polítiques de Relacions públiques i esdeveniments
Sociologia de la comunicació
Responsabilitat Social Corporativa
Business English (no curricular)
Creativitat
Gabinet de Comunicació Externa
Comunicacions Internes
Planificació de Mitjans
Direcció de Projecte
Direcció de Relacions Públiques
Introducció al TFG (no curricular)
Business English (no curricular)
Anàlisi d’Estats Comptables
Direcció de Comunicació
Creació i Direcció d’Esdeveniments
Direcció i Planificació de Màrqueting
Project / Dissertation (TFG)
Business English (no curricular)