Comunicació, relacions públiques i organització d’esdeveniments

Comunicació, relacions públiques i organització d’esdeveniments | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Comunicació
Característiques
Màster en Comunicació, 
Relacions públiques i organització d’esdeveniments
Títol propi expedit per la Universitat de Girona
Certificat expedit per la Fundació UdG
Durada
1 curs acadèmic - 60 ECTS
Modalitat
Semipresencial /Online
Requisits
Graduat Universitari
Inici del curs
Octubre

Professionals per treballar a l’àmbit de la comunicació corporativa i la gestió d’esdeveniments

Informació

En aquesta era de transformació en la qual els mitjans digitals socials i altres estan redefinint el món de la comunicació, les empreses en gairabé totes les indústries requereixen de campanyes de relacions públiques coordinades per professionals per aconseguir els seus objectius.

L’experiència del client, les comunitats en línia i les xarxes socials han creat la necessitat de professionals de la comunicació que disposin d’un conjunt molt diferent d’habilitats amb uns coneixements actualitzats i de primer nivell.

Objectius

Per a la indústria de les relacions públiques, el major desafiament actual és l’escassetat de nous talents, la demanda de professionals amb talent en aquest sector està creixent més ràpid que en d’altres.

Per això el màster en comunicació, relacions públiques i organització d’esdeveniments és tant recomanat. A través d’aquest programa i el seu pla d’estudis innovador, a l’EUFB es formen estudiants d’alt nivell que satisfan la creixent demanda de professionals de la comunicació, les relacions públiques i de l’organització de diferents tipus d’esdeveniments. Aquestes persones han d’estar avesades en les tendències del sector i han de ser capaços d’aplicar les noves tecnologies i nous mètodes de gestió, organització i comunicació per desenvolupar i implementar plans de relacions públiques eficaces, esdeveniments i campanyes de màrqueting.

Avantatges

Per a la indústria de les relacions públiques, el major desafiament actual és l’escassetat de nous talents.

Sortides professionals

Aquest professional coneix les tècniques per ajudar a millorar la imatge i facilitar la comunicació en moltes empreses, organismes i institucions, des de la Direcció de Comunicació.

Estructura modular
Màrqueting

Al llarg del contingut d'aquest mòdul, l'estudiant podrà aprofundir els seus coneixements en:

 • Màrqueting analític, estratègic i operatiu
Estratègies empresarials

Al llarg del contingut d'aquest mòdul, l'estudiant podrà aprofundir els seus coneixements en:

 • Introducció a l’estratègia
 • Estratègies empresarials
 • Estratègies de màrqueting
 • Estratègies de comunicació
Comunicació comercial

Al llarg del contingut d'aquest mòdul, l'estudiant podrà aprofundir els seus coneixements en:

 • Introducció a la comunicació comercial
 • Instruments i tècniques de comunicació comercial
Pla de comunicació

Al llarg del contingut d'aquest mòdul, l'estudiant podrà aprofundir els seus coneixements en:

 • Introducció a la comunicació interna i externa
 • Instruments i tècniques de comunicació
 • Identitat corporativa i cultura d’empresa
 • Branding
 • Imatge corporativa
Relacions públiques

Al llarg del contingut d'aquest mòdul, l'estudiant podrà aprofundir els seus coneixements en:

 • Relacions públiques internes i anàlisi de públics especialitzats
 • Relacions públiques externes i gabinet de premsa
 • Gestió de la comunicació en situacions de crisi
Protocol

Al llarg del contingut d'aquest mòdul, l'estudiant podrà aprofundir els seus coneixements en:

 • Origen i aproximació teòrica
 • Tipologia del protocol i organització d’actes
 • Protocol privat i protocol oficial
Organització d’esdeveniments

Al llarg del contingut d'aquest mòdul, l'estudiant podrà aprofundir els seus coneixements en:

 • Introducció: El mercat dels esdeveniments
 • Els esdeveniments i la seva planificació
 • El patrocini en l’esdeveniment
Comunicació i noves tecnologies

Al llarg del contingut d'aquest mòdul, l'estudiant podrà aprofundir els seus coneixements en:

 • Aproximació a la sociologia
 • Cultura de masses i globalització
 • La societat en xarxa i nous mitjans de comunicació
Treball de fi de màster
 • La feina feta al llarg d'aquest Màster es condensa en la presentació d'un treball final de Màster.