Bachelor en Direcció i administració d’empreses

Bachelor en Direcció i administració d’empreses | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Empresa
Característiques
Bachelor (Hons) Degree in Management and Business Administration
Títol otorgat per la University Of Wales Trinity Saint David
Durada
4 cursos acadèmics - 240 ECTS
Modalitat
Presencial
Requisits
Batxillerat o CFGS aprovat
Inici del curs
Octubre

L’objectiu és formar professionals capaços d’integrar-se en una empresa, col·laborant en la seva direcció i gestió

Informació

L’Escola Universitària Formatic Barcelona està associada a la University of Wales Trinity Saint David, una de les universitats més importants del Regne Unit que compta amb el reconeixement i el prestigi internacional de les seves titulacions.

Aquest Bachelor capacita l’estudiant per desenvolupar la seva activitat professional en el context empresarial.
L’estudiant rep la formació adient per incorporar-se al mercat laboral, per poder ser un expert en l’àmbit de la direcció i administració d’empreses.

Objectius

L’objectiu d’aquest títol universitari de Direcció i Administració d’Empreses és formar professionals capaços d’integrar-se en una empresa i desenvolupar les seves funcions, col·laborant en la seva direcció i gestió.

L’estudiant es capacita de manera adient per incorporar-se al mercat laboral amb totes les garanties per al lideratge d’equips humans, en empreses de qualsevol sector.

Avantatges

Formació especialitzada

Coneixement profund dels àmbits específics de la titulació

Possibilitat de pràctiques en empreses

Possibilitat d’acreditar el nivell d’idiomes (anglès, francès o alemany)

Sortides professionals
  • Direcció i gestió general i internacional
  • Direcció de comptabilitat, d’auditoria o de fiscalitat
  • Direcció estratègica
  • Direcció de producció estudis sobre la producció, la despesa i la inversió
  • Director d’oficina en entitats bancàries, financeres i d’assegurances
  • Direcció de recursos humans, gestió d’ETT, gestió de nòmines i Seguretat Social
  • Consultor i assessor d’empreses en qualsevol sector
Assignatures
Dret Empresarial I
Matemàtiques Empresarials I
Microeconomia I
Macroeconomia I
Organització d’Empresa
Comptabilitat I
Matemàtiques Empresarials II
Dret Empresarial II
Màrqueting I
Estadística
Responsabilitat Social Corporativa
Comptabilitat II
Comptabilitat III
Direcció de Producció i Operacions
Dret Empresarial III
Direcció de Recursos Humans
Tècniques de Comunicació i Negociació
Història de l’Economia
Direcció de Recursos Financers
Màrqueting II
Estructura Econòmica Nacional i Mundial
Direcció estratègica
Projecte d’investigació d’empresa