Bachelor en Direcció i administració d’empreses

Bachelor en Direcció i administració d’empreses | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Empresa
Característiques
Bachelor (Hons) Degree in Management and Business Administration
Títol otorgat per la University Of Wales Trinity Saint David
Durada
4 cursos acadèmics - 240 ECTS
Modalitat
Presencial
Requisits
Batxillerat o CFGS aprovat
Inici del curs
Octubre

L’objectiu és formar professionals capaços d’integrar-se en una empresa, col·laborant en la seva direcció i gestió

Informació

L’Escola Universitària Formatic Barcelona (EUFB) és un Centre Col·laborador de la University of Wales Trinity Saint David UWTSD (Regne Unit). El títol de Bachelor en Direcció i administració d’empreses l’expedeix aquesta Universitat, UWTSD, inscrita a l’Espai Europeu d’Educació Superior (E.E.E.S.) així com el Suplement Europeu Oficial al Títol. Els títols europeus no necessiten homologació dins del pla Bolonya.

La UWTSD és una de les principals institucions acadèmiques del Regne Unit amb competències per acreditar estudis superiors. Actualment es graduen al voltant de 20.000 alumnes per curs acadèmic.

Aquests títols universitaris tenen validesa directa als 49 països de l’Espai Europeu d’Educació Superior (entitat diferent de la Unió Europea) i gaudeixen del prestigi avalat pel sistema universitari britànic.
EUFB supera amb rigor les auditories de qualitat realitzades pels representants de la UWTSD que cada any ens visiten per verificar que el nostre Centre compleix els estàndards d’excel·lència acadèmica segons el que estableix la Quality Assureance Agency for Higher Education (QAA), equivalent a l’ANECA espanyola i l’AQU catalana, d’acord amb l’Espai Europeu d’Educació Superior (E.E.E.S.).

El Brexit no afecta al reconeixement del Títol de Bachelor expedit per la UW Trinity Saint David perquè el Regne Unit forma part de l’Espai Europeu d’Educació Superior (E.E.E.S.) o Pla Bolonya, que el conformen 49 països independentment de si pertanyen o no a la Unió Europea, pel que es mantenen vigents tots els acords firmats amb aquests països.

Objectius

L’objectiu d’aquest títol universitari de Direcció i Administració d’Empreses és formar professionals capaços d’integrar-se en una empresa i desenvolupar les seves funcions, col·laborant en la seva direcció i gestió.

L’estudiant es capacita de manera adient per incorporar-se al mercat laboral amb totes les garanties per al lideratge d’equips humans, en empreses de qualsevol sector.

Avantatges

Formació especialitzada

Coneixement profund dels àmbits específics de la titulació

Possibilitat de pràctiques en empreses

Possibilitat d’acreditar el nivell d’idiomes (anglès, francès o alemany)

Sortides professionals
  • Direcció i gestió general i internacional
  • Direcció de comptabilitat, d’auditoria o de fiscalitat
  • Direcció estratègica
  • Direcció de producció estudis sobre la producció, la despesa i la inversió
  • Director d’oficina en entitats bancàries, financeres i d’assegurances
  • Direcció de recursos humans, gestió d’ETT, gestió de nòmines i Seguretat Social
  • Consultor i assessor d’empreses en qualsevol sector
Assignatures
Dret Empresarial I
Matemàtiques Empresarials I
Microeconomia I
Macroeconomia I
Organització d’Empresa
Comptabilitat I
Matemàtiques Empresarials II
Dret Empresarial II
Màrqueting I
Estadística
Responsabilitat Social Corporativa
Comptabilitat II
Comptabilitat III
Direcció de Producció i Operacions
Dret Empresarial III
Direcció de Recursos Humans
Tècniques de Comunicació i Negociació
Història de l’Economia
Direcció de Recursos Financers
Màrqueting II
Estructura Econòmica Nacional i Mundial
Projecte d’investigació d’empresa