Msc en Direcció d’empreses

Msc en Direcció d’empreses | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Empresa
Característiques
Master Degree in Business Management
Títol otorgat per la University Of Wales Trinity Saint David
Suplement de Diploma Europeu
Durada
1 curs acadèmic - 90 ECTS
Modalitat
Online
Inici del curs
Octubre

Aquest màster consta de mòduls teòrics combinats amb l’aplicació dels conceptes en pràctica professional

Informació

L’objectiu general de MSc Business Management és educar els individus com a directius i especialistes en negocis, i així millorar la qualitat de la gestió com a professió. Els màsters afegeixen valor, per exemple, als primers (o graus), desenvolupant en individus una comprensió integrada i crítica de la gestió i les organitzacions en un context global, i ajudant-los a prendre papers efectius dins d’ells.

Objectius

Els objectius d’aquest títol són:

 • Proporcionar un estudi avançat de les organitzacions, la seva gestió i el context extern canviant en el qual operen.
 • Preparar-se i / o desenvolupar una carrera en la gestió empresarial desenvolupant habilitats a nivell professional, o com a preparació per a la investigació o l’estudi posterior a la zona. Això implica el desenvolupament d’una àmplia gamma de coneixements i habilitats empresarials, juntament amb l’autoconsciència i el desenvolupament personal adequat a les carreres de postgrau / gestió empresarial. Això inclou el desenvolupament d’actituds positives i crítiques cap al lideratge, el canvi i l’empresa, per reflectir el dinamisme i la vitalitat de l’entorn empresarial.
 • Desenvolupar la capacitat d’aplicar el coneixement i la comprensió de la gestió empresarial a problemes complexos o difícils, tant de manera sistemàtica com creativa, per millorar la pràctica de la gestió empresarial, inclosa dins d’un context internacional. Això inclou la possibilitat de convertir la teoria en pràctica des d’una perspectiva crítica i informada per tal d’avançar en l’eficàcia dels empleats i la competitivitat de les organitzacions empresarials.
 • Desenvolupar i millorar una sèrie d’habilitats i atributs generals transferibles, que, tot i ser molt adequats per a una carrera professional, no es limiten a això.
 • Desenvolupar habilitats d’aprenentatge permanent, incloent engendrar un entusiasme per a les empreses i aprendre d’una manera més general, com a part del desenvolupament personal i professional continu.
Avantatges
 • Perspectiva global
 • Accent en les noves tendències de la indústria
 • Visió de futur
 • Desenvolupa un ampli ventall d’habilitats en els negocis
Sortides professionals

El curs ha estat dissenyat per a persones que vulguin una carrera exitosa i satisfactòria en sectors com ara finances, estratègia empresarial, màrqueting i vendes. Aquest màster consta de mòduls que contenen material teòric combinat amb l’aplicació dels conceptes en pràctica professional, el coneixement clau que els estudiants hauran d’aplicar en la seva carrera professional. Un Màster de Gestió Empresarial de l’Escola Universitària Formatic de Barcelona ajudarà els graduats a especialitzar-se i destacar-se en el mercat de treball competitiu d’avui. Els equiparà tant amb el coneixement teòric com amb les habilitats pràctiques necessàries per a una carrera exitosa.

Un cop finalitzats els MSc Business Management, els graduats del programa presentaran les habilitats necessàries per treballar en els següents llocs dins de la indústria:

 • Gerent estratègic
 • Gerent de Finances Internacionals
 • Cap de vendes
 • Director comercial
Estructura modular
Aspectes contemporanis en el sector del màrqueting i la direcció
 • Estratègies de màrqueting contemporànies
 • Canvi social a nivell local i global
 • Tecnologies emergents
Mètodes de recerca
 • Introducció a la recerca
 • Analitzar dades quantitatives i qualitatives
 • Escriure i presentar un projecte de recerca
Lideratge i direcció: teoria i pràctica
 • Tendències en turisme global
 • Organització de mercats turístics
 • Desenvolupament de resorts i destinacions
Gestió financera internacional
 • Teories de la gestió financera, propietat i control
 • Teoria dels stakeholders
 • Avaluació de models de decisió
Planificació de màrqueting i pràctica
 • Anàlisi del micro i el macro entorn
 • Estratègies de màrqueting orientades a objectius.
 • Conceptualització del pla de màrqueting
Direcció estratègica i sostenibilitat
 • El procés estratègic
 • Objectius organitzacionals: definir la missió
 • Anàlisi, formulació i implementació de l’estratègia.
Treball final de màster