Gestió d’allotjaments turístics

Gestió d’allotjaments turístics | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Turisme
Característiques
Cicle formatiu de grau superior en gestió d'allotjaments turístics
Pla d'estudis
Hores lectives 1650

Hores pràctiques 350
Durada
2 cursos acadèmics
Modalitat
Presencial
Inici del curs
Setembre

Per administrar l’àrea d’allotjament i assegurar l’acollida i l’atenció al client, en tot tipus d’establiments turístics

Objectius

Amb aquest CFGS s’assoleix el nivell necessari per administrar l’àrea d’allotjament i assegurar l’acollida i l’atenció al client, a més de fer la prestació correcta dels serveis de l’àrea. L’entorn professional i de treball es desenvolupa en tot tipus d’establiments turístics.

Avantatges

Sortides culturals relacionades amb els continguts del curs

Possibilitat d’acreditar el nivell d’idiomes

Sortides professionals

L’entorn professional i de treball es desenvolupa tant en establiments turístics com en apartaments turístics i també a hotels, cases rurals, càmpings o altres allotjaments.

  • Director d’àrea d’allotjaments
  • Cap de recepció o de reserves
  • Coordinador de qualitat
  • Encarregat general del servei de pisos i neteja
  • Gestor d’allotjament en residències, hospitals i similars
  • Gestor d’allotjament en cases rurals
  • Cap de vendes en establiments d’allotjaments turístics
  • Comercial d’establiments turístics
  • Governanta
Pla d'estudis
Estructura del mercat turístic
Marketing turístic
Gestió del departament de pisos
Recepció i reserves
Recursos humans a l’allotjament
Comercialització d’esdeveniments
Protocol i relacions públiques
Direcció d’allotjaments turístics
Anglès
Francès
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centre de treball (pràctiques)
Projecte de gestió d’allotjament turístic