Gestió de vendes i espais comercials

Gestió de vendes i espais comercials | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Comunicació
Característiques
Cicle formatiu de grau superior en Gestió de vendes i espais comercials
Pla d'estudis
Hores lectives 1650

Hores pràctiques 416
Durada
2 cursos acadèmics
Modalitat
Presencial
Inici del curs
Setembre

Per gestionar les operacions comercials i organitzar l’animació del punt de venda

Informació

Aquest CFGS capacita per a gestionar las operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, així com organitzar-ne la seva implantació i l’animació d’espais comercials.

Objectius

Aquests estudis capaciten pera gestionar las operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, d’acord amb la normativa vigent.

Avantatges

Sortides en relació als continguts de les assignatures

Possibilitat d’acreditar el nivell d’idiomes (anglès, francès i alemany)

Sortides professionals
 • Cap de vendes
 • Representant comercial
 • Agent comercial
 • Encarregat o encarregada de botiga
 • Venedor tècnic o venedora tècnica
 • Coordinador o coordinadora de comercials
 • Supervisor o supervisora de telemàrqueting
 • Merchandiser
 • Aparadorista comercial
 • Dissenyador o dissenyadora d’espais comercials
 • Responsable de promocions en el punt de venta
 • Especialista en implantació d’espais comercials
Pla d'estudis
Aparadorisme i disseny d’espais comercials
Gestió de productes i promocions en el punt de venda
Polítiques de marketing
Gestió econòmica i financera de l’empresa
Investigació comercial
Logística d’aprovisionament
Logística d’emmagatzematge
Organització d’equips de venda
Tècniques de venda i negociació
Marketing digital
Atenció al client, consumidor i usuari
Anglès
Formació i orientació laboral
Formació en centres de treball (pràctiques)
Projecte de gestió de vendes i espais comercials