Grau en Turisme

Grau en Turisme | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Turisme
Característiques
Títol oficial atorgat per la Universitat de Girona
Suplement de Diploma Europeu
Durada
4 cursos acadèmics (240 ECTS)
Modalitat
Presencial
Inici del curs
Octubre

Formar els millors professionals per assumir les màximes responsabilitats en el sector

Informació

L’EUFB és un centre adscrit a la Universitat de Girona, una de les més importants del nostre país en l’àmbit del Turisme. La col·laboració entre ambdues institucions garanteix el màxim nivell de qualitat del nostre Grau en Turisme.

El Grau en Turisme de l’Escola Universitària Formatic Barcelona ofereix un model de formació innovador, amb una docència rigorosa, vinculada a la pràctica professional i amb un alt grau d’especialització.

El graduat obtindrà un coneixement general del turisme i dels àmbits específics de gestió i planificació d’aquest sector a nivell d’organitzacions, d’activitats, destinacions, productes i recursos.

Objectius

Formar els millors professionals per assumir les màximes responsabilitats en el sector del turisme.

Aquests estudis, adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) condueixen a l’obtenció del títol oficial de Grau en Turisme. Aquesta titulació dóna accés als màsters.

 

Per què la DOBLE TITULACIÓ INTERNACIONAL?

Hi ha moltes raons per triar aquesta doble titulació internacional, entre les quals:

 • Són Titulacions Oficials arreu de la Unió Europea i l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), amb més de 47 Estats que el conformen
 • Especialització en direcció hotelera i d’esdeveniments
 • Estudis a Barcelona i a Vilnius (Lituània)
 • No exclou la possibilitat d’Erasmus
 • Experiència universitària única
 • Visió internacional

Gràcies a la col·laboració entre l’Escola Universitària Formatic Barcelona (EUFB), la Universitat de Girona (UdG) i el Vilnius Business College, els alumnes del Grau en Turisme de l’Escola Universitària Formatic Barcelona que ho desitgin poden obtenir també el títol oficial de Grau universitari de Direcció Hotelera i d’Esdeveniments, reconegut en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i que també incorpora el Suplement de Diploma Europeu.

A més, els nostres estudiants poden convertir el 4rt curs del Grau en Turisme en un any totalment internacional, ja que el conveni amb el Vilnius Business College, no exclou la possibilitat de cursar, durant el segon quadrimestre una estada en una altra de les 20 universitats de l’EEES amb qui tenim conveni gràcies a la Carta Erasmus pròpia.

Avantatges
Idiomes

En el Grau en Turisme que impartim a l’EUFB oferim una atenció especial als idiomes.

Sortides professionals
 • Gestió i planificació de destinacions turístiques, Administració pública i organitzacions públiques i privades
 • Gestió i direcció empresarial en allotjaments turístics Hotels, balnearis, càmpings, clubs de vacances, allotjaments de turisme rural, multipropietats, cadenes d’empreses d’allotjament
 • Gestió i direcció en empreses d’intermediació com Agències de viatges receptives i emisores, operadors turístics, majoristes i tot tipus d’empreses vinculades
 • Oficines i centres d’informació turística a l’Administració pública (Generalitat, Ajuntaments, Diputacions) i a les entitats privades (associacions)
 • Gestió d’empreses d’oci i de temps lliure com museus, exposicions, fires, congressos, parcs temàtics, parcs naturals, entitats esportives
 • Gestió i direcció en empreses de transport aeri, marítim, fluvial, per carretera i ferroviari
 • Gestió i direcció en altres serveis logístics, com companyies de lloguer de cotxes, assegurances o banca
Assignatures
Introducció al turisme
Dimensió econòmica del mercat turístic
Dimensió sociocultural del turisme
Dimensió territorial del turisme
Dimensió jurídica del turisme
Màrqueting turístic
Comptabilitat d’empreses turístiques
Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme
Tècniques informàtiques i comunicatives
Francès I
Alemany I
Anglès
Tipologies i estratègies de destinacions turistíques
Patrimoni de les destinacions
Ordenació i planificació del territori
Gestió pública de les destinacions
Polítiques de promoció i informació de les destinacions
Creació i gestió de l’empresa turística
Organització empresarial de l’empresa turística
Gestió d’allotjaments i restauració
Gestió d’intermediació, transport i distribució
Anglès I
Anglès II
Francès II
Alemany II
Gestió de recursos turístics
Gestió del patrimoni cultural
Administració pública de recursos turístics
Creació d’itineraris i viatges combinats
Creació i comercialització de nous productes
Anàlisi estratègica de mercats turístics
Direcció estratègica
Gestió de la dinàmica competitiva
Pràcticum
Anglès III
Francès III
Alemany III
Francès IV
TFG – Treball final de grau
Francès V
Anglès IV
Itineraris

L’estudiant pot escollir matricular-se en un dels itineraris oferts per assolir un grau d’especialització major en una àrea professional determinada o bé matricular assignatures corresponents als diferents itineraris d’especialització que li donin un perfil més polivalent.

L’estudiant que cursi un dels itineraris oferts obtindrà, a més del seu títol oficial de Grau en Turisme, un Diploma d’Especialització de l’EUFB certificant l’itinerari escollit.

Els 3 itineraris definits compten amb 8 assignatures optatives de 3 crèdits de caràcter obligatori per assolir l’itinerari establert (8×3=24 ECTS)
Per tal de completar el total de 39 crèdits optatius que s‘han de cursar a 4rt curs del Grau en Turisme l’estudiant haurà d’escollir 15 ECTS optatius més repartits entre:

Pràcticum extra 1
Pràcticum extra 2
Sistemes globals de distribució
Gestió operativa d’agències de viatges
Programació d’itineraris turístics
Gastronomia i enologia
Intensificació d’alemany
Intensificació de francès o qualsevol de les assignatures específiques d’un altre itinerari del escollit fins a matricular els 39 crèdits optatius