Guia, informació i assistència turística

Guia, informació i assistència turística | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Turisme
Característiques
Cicle Formatiu de Grau Superior en Guia, Informació i Assistència Turística
Pla d'estudis
Hores lectives 1650

Hores pràctiques 350
Durada
2 cursos acadèmics
Modalitat
Presencial
Inici del curs
Setembre

Per a planificar, promocionar i informar de les destinacions turístiques de base territorial assistint i guiant en destinació

Objectius

La finalitat del CFGS és capacitar l’alumne per a planificar, promocionar i informar de les destinacions turístiques de base territorial assistint i guiant en destinació i també en terminals, mitjans de transport i esdeveniments.

 

Avantatges

Sortides culturals relacionades amb els continguts del curs

Possibilitat d’acreditar el nivell d’idiomes

Sortides professionals

L’activitat professional i de treball es desenvolupa a les agències de viatges, a les entitats d’informació i promoció turística com també a consells comarcals o ajuntaments.

  • Guia (local, acompanyant i en béns d’interès)
  • Informador turístic
  • Tècnic d’empresa de consultoria turística
  • Hostessa en mitjans de transport terrestre o marítim
  • Hostessa en terminal (estació, port i aeroport)
  • Encarregat de facturació en terminal
  • Assistant en organització de fires i esdeveniments turístics
  • Encarregat de serveis i esdeveniments
  • Cap d’oficina d’informació turística
  • Promotor turístic
Pla d'estudis
Destinacions turístiques
Recursos turístics
Serveis d’informació turística
Processos de guia i assistència turístics

Estructura del mercat turístic
Disseny i comercialització de productes
Protocol i relacions públiques
Marketing turístic
Anglès
Francès
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centre de treball (pràctiques)
Projecte de guia, informació i assitència turístiques