Hostessa-Relacions públiques

Hostessa-Relacions públiques | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Comunicació
Característiques
Diploma d'especialització en Hostessa-Relacions públiques (Títol propi)
Durada
1 curs acadèmic
Modalitat
Online
Inici del curs
Octubre

Per introduir-se en el món dels esdeveniments, així com el turisme d’incentius i congressos

Informació

L’Hostessa-relacions rúbliques té la missió específica d’acollir, orientar i ajudar en nom d’una empresa o institució a persones alienes a aquesta. La professió d’hostessa-relacions públiques és absolutament necessària en qualsevol empresa privada que tingui entre els seus objectius fonamentals millorar la comunicació i promoure la seva imatge d’empresa.

Objectius

L’objectiu fonamental del curs és capacitar l’alumne per desenvolupar les funcions laborals que li corresponguin, en qualsevol àmbit i procurar a l’alumne els coneixements teòrics i les tècniques específiques per exercir les funcions a empreses, organismes i institucions.

Aquest curs tècnic prepara l’estudiant per introduir-se en el món dels esdeveniments, així com el turisme d’incentius i congressos amb una perspectiva professionalitzadora i d’actualització curricular.

Avantatges

Possibilitat d’acreditar el teu nivell d’idiomes

Tutor de suport

Autoorganització de l’aprenentatge

Àrees de formació

Les nostres àrees de formació són: Empresa, Comunicació, Turisme, Idiomes i Pràctiques. Les pràctiques es realitzen en empreses i organismes amb els quals l’Escola té convenis de col·laboració.

L’idioma obligatori és l’anglès. L’Escola recomana l’estudi d’un segon idioma.

 • Empresa
 • Comunicació
 • Turisme
 • Idiomes
Sortides professionals
 • Mitjans de transport: aviació i aeroports; creuers i estacions marítimes; tren i estacions ferroviàries; autocar.
 • Instal·lacions de fires i congressos.
 • Sectors especialitzats: turístic-hoteler, galeries d’art, museus, empreses de transport, entitats esportives, hospitals, exposicions, clubs, associacions, entitats financeres, grans superfícies comercials.
 • Mitjans de comunicació: televisió, ràdio i premsa.
 • Organismes i entitats públiques: en esdeveniments organitzats tant per les diverses administracions públiques espanyoles com delegacions estrangeres.
 • Clubs i entitats esportives, Agències d’hostesses i de relacions públiques.
Mòduls
RR.PP i comunicació
 • Protocol institucional i empresarial
 • Imatge i relacions públiques
 • Habilitats comunicatives
Turisme
 • Transport de passatgers
 • Mercat turístic
Llengües estrangeres
 • Business English
Pràctiques
 • Optatives