Màrqueting esportiu

Màrqueting esportiu | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Esports
Característiques
Màster en màrqueting esportiu.
Títol propi expedit per la Universitat de Girona
Certificat expedit per la Fundació UdG
Durada
1 curs acadèmic - 60 ECTS
Modalitat
Online
Inici del curs
Octubre

Per dirigir i gestionar departaments de màrqueting d’entitats, institucions o instal·lacions esportives així com esdeveniments esportius

Informació

El continu creixement i augment de la comercialització i la professionalització del sector de l’esport han donat lloc a una creixent demanda de la indústria per postgraus en gestió esportiva i comercialització. El programa de Màster en Màrqueting Esportiu proporciona els coneixements per a dur a terme una gestió especialitzada dissenyada per adaptar-se a les necessitats del sector de la indústria de l’esport.

Objectius

Aquest màster pretén formar els futurs directius del màrqueting esportiu de les organitzacions esportives, amb especial èmfasi en la seva preparació en els àmbits de la gestió i planificació de les accions de màrqueting mitjançant l’adquisició d’una formació avançada, de caràcter especialitzat i orientada cap a una qualificació professional.

El Màster en Màrqueting Esportiu està dirigit tant a professionals que ja tenen experiència en l’àrea de màrqueting esportiu que vulguin actualitzar els seus coneixements en un àmbit que canvia ràpidament, com a les persones que volen començar la seva carrera en la gestió esportiva i la planificació de la gestió del màrqueting en empreses esportives o relacionades.

Avantatges

El Màster en Màrqueting Esportiu està dirigit tant a professionals que ja tenen experiència en l’àrea de màrqueting esportiu com a aquells qui vulguin actualitzar els seus coneixements o iniciar-se en aquest àmbit

Sortides professionals

Aquest màster capacita per a l’exercici de la direcció i gestió de departaments de màrqueting d’entitats, institucions i instal·lacions esportives així com la gestió d’esdeveniments esportius a qualsevol escala.

  • Direcció i gestió de departaments de màrqueting d’entitats, institucions i instal·lacions esportives
  • Gestió d’esdeveniments esportius
Estructura modular
Societat de l'oci i l'esport
  • Esport i entorn actual; estructura de l'esport i de l'oci; mediació de l'esport i l'oci; l'esport i el lleure per a la integració social
Comunicació i Noves Tecnologies
  • Aproximació a la sociologia; cultura de masses; globalització; la societat xarxa; nous mitjans de comunicació i promoció
Comunicació i legislació esportiva
  • Mitjans de comunicació; relacions públiques; organització jurídica de l'esport; legislació nacional i internacional; drets d'imatge
Branding
  • Procés de creació de la marca; components de la marca; valors de la marca; posicionament; estratègies de consolidació
Màrqueting
  • Introducció al Màrqueting analític, estratègic i operatiu
Màrqueting esportiu
  • Màrqueting estratègic i operatiu; gestió de la marca i identitat; pla de comunicació i màrqueting; investigació de mercats; xarxes socials
Estratègies de comercialització
  • Instruments i tècniques de comercialització; estratègies de pricing i de ticketing; canals de distribució
Patrocini d'activitats esportives i d'oci
  • Patrocini i esponsorització; fidelització; el valor afegit del patrocini
Treball Final de Màster