Màrqueting i publicitat

Màrqueting i publicitat | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Comunicació
Característiques
Cicle Formatiu de Grau Superior en Màrqueting i publicitat
Pla d'estudis
Hores lectives 1650

Hores pràctiques 416
Durada
2 cursos acadèmics
Modalitat
Presencial
Inici del curs
Setembre

Per promocionar i publicitar els productes i/o serveis als mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials necessaris

Informació

El Màrqueting i la Publicitat són àmbits en creixement pel que fa a les opcions respecte a la inserció en el mercat laboral. A més, són disciplines apassionants que canvien contínuament amb motiu de la innovació tecnològica i les noves maneres de comunicar-se, especialment en els sector empresarial, així com a tota la societat.

Objectius

Amb aquests estudis s’assoleix el nivell necessari per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar i publicitar els productes i/o serveis als mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publipromocionals necessaris.

Avantatges

Possibilitat de certificar el nivell d’idiomes

Sortides i xerrades que acompanyen la matèria

Sortides professionals

L’àmbit professional i de treball es desenvolupa a qualsevol sector empresarial, concretament en departaments de màrqueting, de comunicació i RR.PP., empreses d’investigació de mercats i opinió pública, institucions, organismes i ONGs.

  • Assistent del cap de producte
  • Tècnic de màrqueting
  • Tècnic en publicitat
  • Tècnic en RR.PP.
  • Organizador d’esdeveniments de màrqueting i comunicació
  • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat
  • Controlador d’emissió en mitjans de comunicació
  • Tècnic en estudis de mercat i opinió pública
  • Inspector d’enquestadors
Pla d'estudis
Polítiques de màrqueting

Disseny i elaboració de material de comunicació
RR.PP. i organització d’esdeveniments
Mitjans i suports de comunicació

Investigació comercial


Treball de camp en la investigació comercial
Llançament de productes i serveis
Atenció al client, consumidor i usuari
Màrqueting digital
Anglès
Gestió econòmica i financera
Formació i orientació laboral
Formació en centre de treball (pràctiques)
Projecte de màrqueting i publicitat