Relacions públiques

Relacions públiques | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Comunicació
Característiques
Diploma d'especialització en Relacions públiques (Títol propi)
Durada
1 curs acadèmic
Modalitat
Online
Inici del curs
Octubre

La comunicació i les relacions interpersonals es poden facilitar amb la col·laboració del professional de les relacions públiques

Informació

En l’actualitat el factor humà és un factor de primer ordre en qualsevol tipus d’activitat.

Un professional de les relacions públiques coneix les tècniques per ajudar a millorar la imatge i facilitar la comunicació en moltes empreses, organismes i institucions.

Objectius

L’objectiu fonamental d’aquest diploma d’especialització és capacitar l’alumne per desenvolupar les funcions laborals que li corresponguin, en qualsevol àmbit i procurar a l’alumne els coneixements teòrics i les tècniques específiques.

L’idioma obligatori és l’anglès. L’escola recomana l’estudi d’un segon idioma.

Les pràctiques es realitzen en empreses i organismes amb els quals l’escola té convenis de col·laboració.

Sortides professionals
 • Agències professionals: agències de comunicació integral, de RR.PP, de màrqueting, de publicitat i promoció, entre d’altres.
 • Instal·lacions de fires i congressos Sectors especialitzats: galeries d’art, museus, turístic-hoteler, empreses de transport, entitats esportives, hospitals, exposicions…
 • Mitjans de comunicació: TV, ràdio i premsa
 • Organismes i entitats públiques: en esdeveniments organitzats tant per les diverses administracions públiques
Mòduls
RR.PP i Comunicació
 • Protocol institucional i empresarial
 • Organització d’esdeveniments
 • Imatge i relacions públiques
Empresa
 • Organització empresarial
 • Màrqueting
Llengües estrangeres
 • Business English
Pràctiques
 • Optatives