Grau en Turisme

Grau en Turisme | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Turisme
Característiques
Grau en Turisme
Títol oficial atorgat per la Universitat de Girona
Suplement de Diploma Europeu
Durada
4 cursos acadèmics (240 ECTS)
Modalitat
Presencial
Requisits
PAAU o CFGS
Inici del curs
Octubre

Formar els millors professionals per assumir les màximes responsabilitats en el sector

Informació

L’EUFB és un centre adscrit a la Universitat de Girona, una de les més importants del nostre país en l’àmbit del Turisme. La col·laboració entre ambdues institucions garanteix el màxim nivell de qualitat del nostre Grau en Turisme.

El Grau en Turisme de l’Escola Universitària Formatic Barcelona ofereix un model de formació innovador, amb una docència rigorosa, vinculada a la pràctica professional i amb un alt grau d’especialització.

El graduat obtindrà un coneixement general del turisme i dels àmbits específics de gestió i planificació d’aquest sector a nivell d’organitzacions, d’activitats, destinacions, productes i recursos.

Objectius

Formar els millors professionals per assumir les màximes responsabilitats en el sector del turisme.

Aquests estudis, adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) condueixen a l’obtenció del títol oficial de Grau en Turisme. Aquesta titulació dóna accés als màsters.

Idiomes

En el Grau en Turisme que impartim a l’EUFB oferim una atenció especial als idiomes

Sortides professionals
 • Gestió i planificació de destinacions turístiques, Administració pública i organitzacions públiques i privades
 • Gestió i direcció empresarial en allotjaments turístics Hotels, balnearis, càmpings, clubs de vacances, allotjaments de turisme rural, multipropietats, cadenes d’empreses d’allotjament
 • Gestió i direcció en empreses d’intermediació com Agències de viatges receptives i emisores, operadors turístics, majoristes i tot tipus d’empreses vinculades
 • Oficines i centres d’informació turística a l’Administració pública (Generalitat, Ajuntaments, Diputacions) i a les entitats privades (associacions)
 • Gestió d’empreses d’oci i de temps lliure com museus, exposicions, fires, congressos, parcs temàtics, parcs naturals, entitats esportives
 • Gestió i direcció en empreses de transport aeri, marítim, fluvial, per carretera i ferroviari
 • Gestió i direcció en altres serveis logístics, com companyies de lloguer de cotxes, assegurances o banca
Itineraris

L’estudiant pot triar matricular-se en un dels itineraris oferts per assolir un grau d’especialització més gran en una àrea professional determinada o bé matricular-assignatures corresponents als diferents itineraris d’especialització que li donin un perfil més polivalent.

L’estudiant que cursi un dels itineraris oferts obtindrà, a més del seu títol oficial de Grau en Turisme, un Diploma d’Especialització de l’EUFB certificant l’itinerari escollit.

Els 3 itineraris definits compten amb 8 assignatures optatives de 3 crèdits de caràcter obligatori per assolir l’itinerari establert (8 × 3 = 24 ECTS)

Per completar el total de 39 crèdits optatius a cursar a 4t curs d’el Grau en Turisme l’estudiant haurà de triar 15 ECTS optatius més repartits entre:

 • Pràcticum extra 1
 • Pràcticum extra 2
 • Sistemes globals de distribució
 • Gestió operativa d’agències de viatges
 • Programació d’itineraris turístics
 • Gastronomia i enologia
 • Intensificació d’alemany
 • Intensificació de francès
 • Intensificació d’anglès
 • o qualsevol de les assignatures específiques d’un altre itinerari de l’escollit fins matricular els 39 crèdits optatius